"สกายไฮฯ" ตั้งเป้าโกย 340 ล้าน

"สกายไฮฯ" ตั้งเป้าโกย 340 ล้าน

1

      เผยแผนธุรกิจปี 2012 พร้อมประกาศตั้งเป้าโกยรายได้เติบโตตามเป้า 340 ล้านบาท "สกายไฮฯ" มั่นใจศักยภาพคลื่น "คูล 93 ฟาเรนไฮต์" ครองผู้นําอันดับ 1 คลื่นวิทยุประเภท Easy listening บนหน้าปัดวิทยุเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง
โดย "นายคมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์" ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บมจ. อาร์เอส และกรรมการผู้จัดการ "บริษัท สกายไฮ      

       เน็ตเวิร์ค จํากัด" เปิดเผยว่า "ตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน บริษัท สกายไฮ เน็ตเวิร์ค จํากัด ไม่เคยหยุดนิ่ง เร่งพัฒนาตัวเองให้มีความทันสมัย และตอบโจทย์กลุ่มผู้ฟังอยู่ตลอดเวลา จนทําให้ COOL 93 fahrenheit ได้รับการยอมรับจากผู้ฟัง และครองแชมป์คลื่นวิทยุประเภท Easy Listening อันดับ 1 บนหน้าปัดวิทยุเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12
 
      "สําหรับรายได้หลักของ สกายไฮฯ ยังคงมาจากการขายโฆษณาหรือสปอตจากคลื่น COOL 93 เป็นหลัก เนื่องจากเรามีกลุ่มลูกค้าและกลุ่มคนฟังที่ชัดเจน 
ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมทางการตลาดอีกมากมาย อีกทั้งในปีนี้ทางคลื่น COOL 93 ยังได้ขยายฐานกลุ่มผู้ฟังเพิ่มขึ้นด้วยการเปิดเครือข่ายใหม่ในภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ กับ "คลื่น FM.88" ภายใต้คอนเซ็ปต์ "เชียงใหม่ COOL มาก" จึงเป็นเหมือนกับการขยายฐานผู้ฟังได้เป็นอย่างดี"

      ด้าน "นายสุธี ฉัตรรัตนกุล" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สกายไฮ เน็ตเวิร์ค จํากัด กล่าวว่า "จากความสําเร็จของคลื่น COOL 93 fahrenheit ในปีที่ผ่านมาทํารายได้ 
320 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เราจึงนําประสบการณ์ต่างๆ มาปรับและพัฒนาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดให้เป็นไปในรูปแบบ "มาร์เก็ตติ้ง 3.0" ซึ่งเป็น การตลาดที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยค่านิยม และคํานึงถึงความรู้สึกของผู้บริโภค
เป็นหลัก ทั้งนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นการสื่อสาร 2 ฝ่าย ที่ทําให้ผู้บริโภคแสดงออกถึงความคิดเห็นของตน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าหรือบริการต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการของตนมากยิ่งขึ้น

      ...และในเดือนเมษายนนี้ยังมีแผนการเพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ คือ "COOL Privilege" เพื่อให้ผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดและรับส่วนลด
รวมถึงข้อเสนอพิเศษจากร้านอาหาร โรงแรม ที่คัดสรรแล้วจาก COOL 93 ซึ่งการเติบโตของจํานวนผู้ใช้งานนิวมีเดียเหล่านี้ จะเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสกายไฮฯ

     ...สกายไฮฯ ค่อนข้างมั่นใจว่าปีนี้จะเป็นอีกปีที่ สกายไฮฯ มีทิศทางที่ดี เพราะด้วยรูปแบบของบริษัทฯ ที่มีการปรับเพื่อให้มีความ
ทันสมัยเข้ากับยุคของเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ฟังและลูกค้าได้เป็นอย่างดี

    ...นอกจากนี้ยังมีการขยายฐานกลุ่มคนฟังเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
เป็นช่องทางการเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าในการใช้สื่อของเราอย่าง
คุ้มค่า ซึ่งก็จะส่งผลที่ดีต่อคลื่นคูลอย่างชัดเจน บวกกับความเป็น
แบรนด์ที่แข็งแกร่ง ก็จะทําให้ปีนี้ทุกอย่างน่าจะเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่วางไว้อย่างแน่นอน"

     ขยันสรรหากิจกรรมเด็ดๆ แถมโดนใจมาเสิร์ฟคนฟังอย่างนี้ 
ผลประกอบการที่วางไว้ 340 ล้านบาท สิ้นปีคงทะลุเป้าได้ไม่ยาก ♦

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments