ประกวดคลิปวิดีโอ ชิงเงินรางวัลรวม 24000 บาท พร้อมโล่

ประกวดคลิปวิดีโอ ชิงเงินรางวัลรวม 24000 บาท พร้อมโล่

1

       วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และเครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย์ (SEAPA) ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ในหัวข้อชื่อ “เสรีภาพบนความรับผิดชอบ

รูปแบบการรณรงค์จะเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม การประกวดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสื่อภายใต้หัวข้อ “เสรีภาพบนความรับผิดชอบ” ความยาว 1 – 2 นาที ไม่จำกัดเพศ อายุ รายบุคคลหรือทีมงาน
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 24,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

ส่งผลงานประกวดได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 538 / 1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300   หรือส่งมาที่อีเมล์  reporter@inet.co.th 

ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 เมษายน  2554 เวลา 16.00 น. เป็นวันสุดท้าย
(ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องแจ้งชื่อนามสกุลและเบอร์ติดต่อหลังจากส่งแล้วให้โทรยืนยันได้ที่สมาคมนักข่าวฯ)


สามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.tja.or.th  หรือ โทร. 02-668-9422  ♦

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments