คลี่ปมกระบวนการบล็อกเว็บ

คลี่ปมกระบวนการบล็อกเว็บ

1

       เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่ผ่านมา ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้มีการจัดการเสวนา “คลี่ปมกระบวนการบล็อกเว็บ : ปัญหาบังคับใช้กฎหมายหลายมาตรฐาน” จัดโดย ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยมีวิทยากรร่วมการเสวนา อาทิ ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายไพบูลย์ จำกัด สฤณี อาชวานันทกุล บรรณาธิการโอเพ่นออนไลน์ บัณฑิต ว่องวัฒนะสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด และ  มานะชัย บุญเอก ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินรายการโดย ประวีณมัย บ่ายคล้อย ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน

ซึ่งสาระสำคัญในครั้งนี้ได้มีการถกกันถึงประเด็นปัญหาการบล็อคเว็บไซท์ได้ทันทีโดยมิต้องขออนุญาตจากศาล รวมถึงการซื้อซอฟท์แวร์มูลค่าหลายสิบล้านบาทเพื่อช่วยในการปิดบล็อคเว็บไซท์

ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ  ปรึกษากฎหมาย  บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายไพบูลย์ จำกัด ได้ชี้แจงพร้อมเสนอแนวทางการแก้ปัญหาว่า  สาเหตุที่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์การบล็อคเว็บไซท์ไม่สามารถใช้แก้ปัญหาได้ มาจาก 1. การขัดแย้งกันเองของกฏหมาย  2. เขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดี 3. การบังคับใช้ของคำพิพากษาของศาล ซึ่งจากช่องโหว่ดังกล่าวทำให้รัฐบาลบางประเทศนิยมใช้ “มาตรการทางเทคนิค (Lex Electronica)”โดยการออกคำสังไปยังผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต(ISP) เจ้าของเว็บไซท์ ผู้ให้บริการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์(Hosting Service Provider) หรือผู้ให้บริการเกทเวย์ (Gateway Service Provider)ให้บล็อคเว็บไซท์ทั้งในและต่างประเทศ 

ซึ่งจากปัญหาที่กล่าวมา นายไพบูลย์ ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาคือ 1. ปรับใช้กฏหมายที่มีอยู่ (Law Enforcement) 2.  มาตรการทางเทคนิค (Lex Electronica) 3. การสร้างองค์กรควบคุมดูแลกันเอง (Self-Regulation)

นอกจากนี้ยังได้เสนอให้กระทรวงไอซีที สนับสนุนมีการจัดตั้งหน่วยงานที่จะเข้ามาควบคุมดูแลปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการ Self-Regulation แทนการซื้อซอฟท์แวร์มูลค่าหลายสิบล้านบาทเพื่อช่วยในการปิดบล็อคเว็บไซท์ เพราะเชื่อว่าวิธีนี้ได้ผลดีกว่าการบล็อคเว็บไซท์แน่นอน

บัณฑิต ว่องวัฒนะสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด กล่าวว่า หากจะต้องมีการบล็อคเว็บไซท์ก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดคำถามที่ตามมาอย่างในปัจจุบันว่า ทำไมจึงต้องบล็อคเว็บนั้น , เว็บไซท์ที่โดนบล็อคนั้นผิดจริงหรือ , ใครเป็นผู้บล็อค และข้อสงสัยอื่นๆอีกมากมาย

สฤณี อาชวานันทกุล บรรณาธิการโอเพ่นออนไลน์ กล่าวว่า  บล็อคเว็บไซท์ เป็นการปิดกั้นเสรีภาพทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งในการบล็อคเว็บไซท์ ได้มีความคิดเห็นเช่นเดียวกับนายบัณฑิต และให้คิดเห็นเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ถึงความคลุมเครือ ความไม่ชัดเจนของกฏหมาย รวมถึงประสิทธิภาพในการดำเนินการ พร้อมกันนี้  สฤณี ยังได้กล่าวถึง มารยาทพลเมืองเน็ต ซึ่งมีความแข็งแรงมากในSocial Network และยังสนับสนุนแนวทางการแก้ปัญหา ด้วยวิธี Self-Regulation อีกด้วย

ด้านนายมานะชัย บุญเอก ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากได้รับฟังความคิดเห็นทั้งหมดที่ผ่านมากล่าวว่า เหตุที่กระทรวงไอซีที มีการดำเนินการเป็น high policy จึงไม่สามารถให้คำตอบกับปัญหาการบล็อคเว็บไซท์ได้  และหากตนอยู่ในฐานะของประชาชนคนหนึ่งมองเรื่องดังกล่าวนี้ว่า ถ้าทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนผลักดันโลกอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพ

จะส่งผลให้โลกและสังคมออนไลน์เกิดความเข้มแข็งและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments