“จุติ”พบชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

“จุติ”พบชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

1

       รมว.ไอซีที แจงกรรมการชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ตั้ง Cyber Scout เพื่อให้เด็กใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่เพื่อจับผิด ยอมรับภาครัฐยังขาดหลักเกณฑ์บล็อกเว็บ ต่างคนต่างทำ เตรียมรับฟังความเห็นทุกภาคส่วนตั้งกรรมการกลางดูแล พร้อมย้ำเว็บหมิ่นต้องจัดการ เผยงานหลักก่อนพ้นเก้าอี้ เร่งให้ ทีโอทีเป็นทางด่วนข้อมูล

วานนี้ (14 ก.ค.) กรรมการบริหารและที่ปรึกษาชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้เข้าพบหารือกับนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) ที่ห้องรับรอง 1 สภาผู้แทนราษฎร โดยนายชวรงค์ ลิมปัทมปานี ประธานชมรมฯ ได้แนะนำถึงจุดประสงค์ของชมรม ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2552 เพื่อปกป้องลิขสิทธิ์ของสมาชิก พร้อมดูแลด้านจริยธรรมและพัฒนาวิชาชีพการผลิตข่าวออนไลน์ หลังจากนั้นได้ขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรี เกี่ยวกับการพัฒนาข่าวออนไลน์รวมถึงการใช้เครือข่ายสังคมที่กำลังแพร่หลายในขณะนี้

 


นายจุติกล่าวชี้แจงถึงการดำเนินงานของกระทรวงไอซีที โดยเฉพาะในประเด็นการตั้งลูกเสือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) ซึ่งไม่ใช่การล้างสมองตามที่มีการเข้าใจผิดจึงต้องอาศัยสื่อในการสื่อความหมายให้เข้าใจ ส่วนเรื่องของข่าวหรือคอนเทนต์ จะไม่เข้าไปยุ่งมาก ให้มีเสรีภาพในการนำเสนอตามเงื่อนไขของแต่ละเว็บ เชื่อว่าแต่ละสื่อมีจริยธรรมอยู่แล้ว แต่ถ้าหากมีการกระทำผิดกฎหมาย ทางกระทรวงก็ต้องดำเนินการ ไม่เช่นนั้นจะถูกตั้งข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157

รมว.ไอซีทีกล่าวต่อว่า cyber scout คือการเปิดช่องสำหรับเด็กให้มีโอกาสเข้าถึงสื่อที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์สำหรับประชาชน ที่ผ่านมามีโครงการไอซีทีชุมชน ซึ่งหากผู้บริหารดูแลดีก็ดีไป ที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นไปแบบสร้างสรรค์ ในอนาคตตามนโยบายของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) จะให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (broad band) ราคาถูกทั่วประเทศจะเป็นดาบสองคม คือมีการเข้าถึงความรู้ได้ง่าย แต่เด็กจะแยกแยะไม่ออกในประเด็นการเมือง การมี cyber scout ก็เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงของเด็กในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา การเข้าถึงห้องสมุดความรู้ ไม่ใช่แค่เอาคอมพิวเตอร์ไปแจก จะมีการพัฒนาคอนเทนต์โดยให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมาทำคอนเทนต์ให้ได้มาตรฐาน จับมือกับมหาวิทยาลัยนราชภัฎผลิตครูไอซีทีมาสอนเด็กตั้งแต่ ม.1-ม.6 ให้มหาวิทยาลัยผลิตบุคลากรด้านไอที รวมทั้งด้านเทคนิคที่จะพัฒนาไปพร้อมกัน

นายจุติกล่าวอีกว่า บังเอิญในการเปิดตัว  Cyber Scout ได้มีการมอบหมายให้ดูเรื่องเว็บหมิ่นสถาบันฯ ซึ่งกลายเป็นไฮไลต์ของงาน จึงมีการเข้าใจผิดว่าเป็นการตั้งขึ้นมาแค่ให้เด็กจับผิดเว็บ แต่ประเด็นจริงๆ คือการให้เด็กได้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ กระทรวงไอซีทีไม่มีนโยบายที่จะบล็อกที่เปิดให้แสดงความคิดเห็นทางการเมือง แต่ขอให้มีข้อมูลทั้ง 2 ทาง ให้ประชาชนอ่านแล้วตัดสินใจกันเองว่าจะเข้าเว็บไหน แต่ถ้าเป็นเว็บที่ทำผิดกฎหมาย เช่น ตัดต่อภาพพระราชวงศ์ เว็บการพนัน ลามกอนาจาร ทางกระทรวงต้องจัดการ ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดดูแลโดยตรง เพราะฉะนั้นเราต้องมี แต่ไม่ใช่การตั้งขึ้นมาเพื่อสู้กับคนเสื้อแดงหรือ นปช.USA

 


ส่วนกรณีปัญหาที่เกิดจากการบล็อกเว็บไซต์ ซึ่งหลายกรณีมีการบล็อกทั้งเว็บ แทนที่จะบล็อกเฉพาะส่วนที่เป็นปัญหา ทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เว็บและผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง และเหตุผลในการบล็อกเว็บไม่ชัดเจน นายจุติชี้แจงว่า การบล็อกเว็บในช่วงที่ผ่านมามีหลายส่วนที่ทำ คือทั้งตำรวจ กระทรวงไอซีทีและศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ซึ่งต่างคนต่างทำต่างคนต่างบล็อก เช่น ศอฉ.บล็อก ทางกระทรวงไอซีทีก็ไม่ทราบ จึงเห็นด้วยกับข้อเสนอของทางชมรมฯ ที่ว่า ควรจะมีหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่องการบล็อกเว็บ พร้อมทั้งให้มีประกาศคำสั่งโดยชัดเจนว่าเว็บไหนโดนบล็อกด้วยเหตุผลอะไร และจะเลิกบล็อกเมื่อไร ทั้งนี้จะพิจารณาเรื่องการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล พร้อมทั้งจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมารับฟังความคิดเห็น โดยค่อยๆ ฟังทีละส่วน ทั้งสมาชิกชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และสมาคมโฮสติ้งและส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ทางชมรมฯ ได้สอบถามถึงแผนการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วประเทศ (National broad band) ซึ่งนายจุติกล่าวว่า เรื่องนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาชัดเจนแล้ว อย่างไรก็ตาม ตนกำหนดกรอบการทำงานเบื้องต้น 4 เดือน จึงอาจทำอะไรได้ไม่มากนัก นอกจากทำตามนโยบายที่รัฐบาลวางไว้ โดยสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จมี 4 เรื่อง คือ ให้ทีโอทีเป็นทางด่วนข้อมูล (information superhighway) แล้วให้เอกชนมาใช้ ซึ่งจะต้องร่วมมือกับ กสท รวมทั้ง กฟผ. กฟภ. ที่มีโครงข่ายอยู่แล้ว เปรียบเสมือน ทีโอที เป็นคนสร้างถนนหลัก ส่วนถนนรองให้เอกชนมาทำ

 


“เรื่องต่อมา คือการทำ e-government และ e-commerce โดยจะตั้งคณะกรรมการองค์กรมหาชนให้เสร็จภายใน 2 เดือน และเรื่องที่ 4 คือการทำ Cyber Scout โดยเอาเนื้อหาที่เป็นสากลใส่เข้าไป ให้เด็กหาความรู้จากคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น โดยจะให้มีการแปลวิกีพีเดียเป็นภาษาไทยเพิ่มองค์ความรู้ให้กับเด็กๆ” รมว.ไอซีทีกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments