ทีมผู้ประกาศข่าวช่อง7สีรุดซับน้ำตาชาวปากน้ำโพ

ทีมผู้ประกาศข่าวช่อง7สีรุดซับน้ำตาชาวปากน้ำโพ

1

       คณะทํางานโครงการ "7 สีช่วยชาวบ้าน" นําโดยคุณสมหมาย ศิลปีโยดม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และคุณฉัตรชัย กิตติธนภพ ผู้ช่วยผู้จัดการเอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ พร้อมด้วย เอี๊ยม-วรรษพร วัฒนากุล, แพร-เอมเมอรี่ พร้อมทีม ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 สี ฝัน-เหมือนฝัน ประสานพานิช, ต้นกล้า- ชัยอนันต์ ปันชู, เกณฑ์-เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์ รุดซับน้ำตาชาวบ้านอําเภอโกรกพระ จ.นครสวรรค์ นําถุงยังชีพจํานวน 1,500 ชุด มอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

โครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน โดยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ร่วมกับ เครือซิเมนต์ไทย หรือ เอสซีจี สํานักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยนําเครื่องอุปโภคและบริโภคเข้าช่วยเหลือในทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน

พร้อมระดมน้ำใจจากศิลปิน ดารา ร่วมเดินทางไปให้กําลังใจผู้ประสบภัยอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments