"อาร์ สยาม"คนคุณภาพ คว้ารางวัล"เพชรในเพลง"

"อาร์ สยาม"คนคุณภาพ คว้ารางวัล"เพชรในเพลง"

1

     จากกรมศิลปากร โดยสํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งมอบรางวัลแก่บุคคลในวงการเพลงที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย เนื่องใน "วันภาษาไทยแห่งชาติ"

ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี นําโดย "หนู มิเตอร์ (สร่างศัลย์ เรืองศรี)" รางวัลชนะเลิศ ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย เพลง "สัญญาก่อนนอน" และ รางวัลชมเชย การประพันธ์คําร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลง "สัญญาก่อนนอน"

ด้านรางวัลชมเชย ได้แก่ "บ่าววี (พันจ่าอากาศเอกวีรยุทธิ์ นานช้า)" ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย เพลง "ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ", "สันติ ดวงสว่าง (จเร ภู่ทอง)" ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย เพลง "หวานไม่เป็น", "หญิง ธิติกานต์ (ฐิตาภา ใต้ไธสง)" และ "ทราย อาร์ สยาม (นววรรณ นนทโชติ)" ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง เพลง "ผู้หญิงดั่งดอกไม้"

"หนู มิเตอร์" เป็นตัวแทนกล่าวว่า "เป็นรางวัลทรงคุณค่า ที่เป็นกําลังใจให้กับผมและคนทํางานเพลงทุกคน ในการสร้างสรรค์ผลงานดี มีคุณภาพ เพื่อแฟนเพลง ผมและน้องๆ ทุกคนดีใจ ที่อย่างน้อยพวกเราก็ได้เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านการร้องเพลง ทั้งในเรื่องของการขับร้อง และออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาไทย

แม้ว่ารูปแบบของการร้องเพลงในปัจจุบัน อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ก็อยากให้ช่วยกันอนุรักษ์ความสวยงามของภาษาในการแต่งเพลง การร้องเพลงที่มีกลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งอย่างแท้จริงเอาไว้ เพราะเราคนไทย ถ้าไม่ช่วยกันอนุรักษ์คุณค่าของภาษาไทยแล้ว คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมาก

ยังไงก็ฝากถึงน้องๆ หรือนักร้องรุ่นต่อๆ ไป ช่วยกันสืบสานลูกทุ่งไทยให้สมบูรณ์อย่างนี้ตลอดไปครับ"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments