วิเคราะห์ “แซน” สู้คดี “แตงโม”  หลังยื่นคำร้องคัดค้านการขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมของคุณแม่

วิเคราะห์ “แซน” สู้คดี “แตงโม”  หลังยื่นคำร้องคัดค้านการขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมของคุณแม่

0

วิเคราะห์ “แซน” สู้คดี “แตงโม”  หลังยื่นคำร้องคัดค้านการขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมของคุณแม่

       “สาคร ศิริชัย”  ทนายความดัง วิเคราะห์ “แซน วิศาพัช” จะยื่นคำร้องคัดค้านการขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมของคุณแม่ภนิดาว่า 

อ่านต่อ:“แซน วิศาพัช” โพสต์คลิปเหตุการณ์วันที่ “แตงโม” เสียชีวิต พร้อม 

แซน วิศาพัช

แซน วิศาพัช

        ในคดีการเสียชีวิตของ “แตงโม นิดา” ดารานักแสดงชื่อดังซึ่งมีการยื่นฟ้องจำเลยทั้งหกต่อศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วในฐานความผิดกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและข้อหาอื่นๆ 
กรณีดังกล่าว “คุณแม่ภนิดา” ซึ่งเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นผู้บุพการีของ “แตงโม นิดา” จึงถือเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงมีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการและยื่นคำร้องขอให้จำเลยทั้งหกร่วมกันชดใช้ค่า สินไหมทดแทนความเสียหายในทางแพ่งได้    ซึ่งในการดำเนินกระบวนพิจารณาศาลจะสอบถามพนักงานอัยการว่าคุณแม่พนิดาซึ่งเป็นผู้ร้องเป็นผู้เสียหายจริงหรือไม่หากพนักงานอัยการแถลงต่อศาลว่าเป็นผู้เสียหายจริงและศาลได้ตรวจเอกสารต่างๆเช่นใบสูติบัตรหรือหลักฐานทางราชการและเชื่อว่าเป็นผู้เสียหายจริงก็จะอนุญาตให้เป็นโจทก์ร่วมได้  

ภนิดา ศิระยุทธโยธิน

ภนิดา ศิระยุทธโยธิน

        ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าทนายความของคุณ “แซน วิศาพัช” จะยื่นคำร้องคัดค้านการขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมของคุณแม่พนิดาก็สามารถทำได้เพราะกฎหมายไม่ได้มีข้อห้ามไว้อย่างไรก็ตามกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดไว้ว่าศาลจะต้องสอบถามฝ่ายจำเลยว่าจะคัดค้านหรือไม่อย่างไร         
   ดังนั้นในคดีนี้ความเห็นส่วนตัวศาลน่าจะอนุญาตให้คุณแม่ภนิดาเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ   

 

 สาคร ศิริชัย

        ส่วนประเด็นที่กล่าวอ้างว่าแตงโมมีส่วนประมาทด้วยว่าจำเลยสามารถนำข้อต่อสู้ดังกล่าวไปต่อสู้ในประเด็นเรื่องค่าเสียหายในทางแพ่งเพื่อให้ศาลใช้ดุลพินิจลดค่าสินใหม่ทดแทนความเสียหายให้น้อยลงได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments