กาชาดสำรองเลือดไม่พอ วอนช่วยกันบริจาคด่วน

กาชาดสำรองเลือดไม่พอ วอนช่วยกันบริจาคด่วน

0

กาชาดสำรองเลือดไม่พอ วอนช่วยกันบริจาคด่วน

     ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 สิ่งที่กระทบกับการบริจาคโลหิตก็คือมีผู้บริจาคน้อยลง โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ที่การบริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก จากเดิมที่สภากาชาดเคยรับบริจาคโลหิตแล้วจ่ายให้กับโรงพยาบาลสำรองเราจ่ายได้ประมาณร้อยละ 70 แต่ ณ วันนี้การจักหาโลหิตแล้วจ่ายให้กับโรงพยาบาลลดลงเหลือเพียงร้อยละ 50 เท่านั้น ทั้งนี้ในการรับบริจาคโลหิตสภากาชาดก็ได้วางมาตรการเพื่อความมั่นใจ และทำตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคในทุกๆ ข้อ ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริจาคทุกท่านจะต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้ที่มีไข้จะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารและให้คำแนะนำเพื่อไปปรึกษาแพทย์ว่่าอาการไข้นั้นเกิดจากอะไร มีแอลกอฮอลล์เจลวางในหลายๆ จุดเพื่อให้ผู้มาบริจาคโลหิตทำความสะอาดมือ พื้นและอุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ได้รับการฆ่าเชิ้อด้วยยูวีและอบโอโซนทุกวัน ซึ่งเป็นมาตรการที่สร้างความมั่นใจใหักับผู้บริจาคโลหิตทุกคน

อ่านข่าวต่อ : นายกฯ ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีผลวันที่ 26 มีนาคมนี้

สภากาชาด บริจาคเลือด


     ณ ปัจจุบัน องค์การอนามัยโลกยังไม่ได้กำหนดว่าเลือดที่ได้รับบริจาคจะต้องตรวจเชื้อโควิด แต่เพื่อสร้างความมั่นใจให้โลหิตปลอดภัยก็คือการคัดกรองประวัติสุขภาพของผู้บริจาคโลหิต ถ้ามีประวัติไปในพิ้นที่เสี่ยงหรือใกล้คิดผู้ป่วยโควิดก็จะขอให้งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์ และเมื่อบริจาคโลหิตไปแล้วก็จะให้ผู้บริจาคโลหิตทุกคนสำรวจสุขภาพตัวเองภายใน 14 วัน ถ้าพบอาการผิดปกติหรือตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดให้รีบแจ้งเพื่อจะได้กักกันเลือดนั้นไม่นำไปให้กับผู้ป่วย

สภากาชาด บริจาคเลือด

สถากาชาด บริจาคเลือด


     เนื่องจากผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่ต้องได้รับโลหิต ไม่สามารถหยุดยั้งการรักษาพยาบาลได้ จึงยังมีความต้องการใช้โลหิตอยู่ทุกวัน สภากาชาดจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาบริจากโลหิตกันให้มากขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา เพื่อให้โรงพยาบาลมีโลหิตสำรองเพียงพอ เพราะถ้าโลหิตสำรองไม่เพียงพอจะส่งผลคต่อการรักษาพยาบาล และส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยตรง ที่ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคโลหิตทุกวัน จ.-ศ. เวลา 07.30-19.30 น. ส.-อา. เวลา 08.30-15.30 น. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments