"กรีน อัษฎาพร" ร่วมงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562

"กรีน อัษฎาพร" ร่วมงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562

0

"กรีน อัษฎาพร" ร่วมงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562

       "นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์" ผู้ช่วยเลขาธิการสายกลยุทธ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เผยในงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562 วันแรกกระหึ่ม...! อิมแพ็ค เมืองทองธานี กับการพลิกโฉมประกันสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีประกันภัย“Health Insurance without Boundaries : InsurTech Connect”  ว่า

กรีน สัปดาห์ ประกันภัย ร่วมงาน

       สำหรับกิจกรรมวิชาการ การสัมนาว่าด้วย “Health Insurance Reformation and RegTech Rising” มีสาระสำคัญคือ  ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันในทุกมิติ และหนึ่งในเทคโนโลยีที่มาแรงไม่แพ้เทคโนโลยีอื่นๆ คือ “Health Tech” ที่เข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์และบริการสุขภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ Database ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลการรักษา ตลอดจน Wearable device ที่ช่วยบันทึกติดตามข้อมูลสุขภาพของผู้สวมใส่ จึงจำเป็นที่จะต้องลงทุนในเทคโนโลยี และขอย้ำว่าธุรกิจประกันภัยจำเป็นต้องลงทุนในเทคโนโลยี ซึ่งขณะนี้ Robotics และ Artificial Intelligence หรือ AI มีความน่าสนใจอย่างมาก เพราะสามารถประยุกต์ใช้งานในธุรกิจประกันภัยเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานได้หลายๆ ส่วนใน Value Chain ตั้งแต่ Underwriting ไปจนถึง Claim Settlement อาทิ การเปลี่ยนแนวคิดการบริการจาก Services-through-labor เป็น Services-through-Software ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของคน โดยเฉพาะขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ เช่น การส่งเอกสาร การรับเรื่องเคลม และการจ่ายสินไหม ซึ่งบุคลากรที่ทำหน้าที่อยู่เดิมจะเปลี่ยนหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบเพื่อให้กิจกรรมดำเนินต่อไปได้ราบรื่นยิ่งขึ้น อีกทั้ง Robotics และ AI ยังส่งเสริมแนวคิดการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เนื่องจากข้อมูลของลูกค้าจะถูกนำมาวิเคราะห์ก่อนนำไปพิจารณาเงื่อนไขที่ตรงความต้องการ เพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น รวมถึง Big Data และ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณารับประกันและคำนวณเบี้ยประกัน ด้วยการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า และคัดกรองข้อมูลที่จำเป็นประกอบคำนวณค่าเบี้ยประกันและพิจารณารับประกันภัย นอกจากนี้ AI ยังช่วยสร้าง Customer Experience ที่ดีอีกด้วย

กรีน สัปดาห์ ประกันภัย ร่วมงาน

          ท่ามกลางโอกาสยังมีความท้าทายสำหรับธุรกิจประกันภัย โดยเฉพาะการประกันสุขภาพ Data-driven คือหัวใจของการดำเนินธุรกิจในยุคนี้ การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการขับเคลื่อน จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้มากขึ้น สามารถคัดกรองแต่ข้อมูลที่จำเป็นและนำไปประมวลผลเพื่อได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการพิจารณารับประกันและคำนวณเบี้ยประกัน และออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าสูงสุด โดยสามารถแปลง Big data ให้กลายเป็น Meaningful Small data… Small but meaningful ที่ทำให้บริษัทประกันภัยเข้าใจและเข้าถึงความต้องการและความจำเป็นของลูกค้าได้อย่างแท้จริง”

กรีน สัปดาห์ ประกันภัย ร่วมงาน

          สำหรับแนวคิดเรื่อง InsurTech ของงานครั้งนี้คือการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มากที่สุด เพื่อเอามาตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคตั้งแต่ระดับผู้มีรายได้น้อยไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ให้ได้ เชื่อว่าผู้บริโภคก็อาจไม่ทราบความต้องการของตัวเอง ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของธุรกิจประกันภัยที่จะหานวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไปนำเสนอ

กรีน สัปดาห์ ประกันภัย ร่วมงาน

          ด้าน "กรีน อัษฎาพร" นักแสดงที่ได้ร่วมกิจกรรม ของบู้ท สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562 เผยว่า สำหรับกรีนวันนี้เหมือนได้กลับมาทำงานเพลง ปกติก็มีงานร้องเพลงเหมือนกันแต่วันนี้เป็นงานราชการมาร้องเพลงเพิ่มสีสันย้อนไปเมื่อ 11 ปี กรีนก็ร้องเพลงตามงานอีเว้นท์อยู่แล้ววันนีก็จะพิเศษหน่อย สำหรับเรื่องของประกัน กรีนมีไว้อยู่แล้ว แต่พอมาทำงานกับ คปภ ก็เหมือนได้รับความรู้เพิ่มเรื่องสิทธิของเรา หน้าที่ชองตัวแทนประกัน ก็ทำหลายผลิตภัณฑ์ประกัน กรีนทำประกันทั้งของไทยและของต่างประเทศ ทั้งออมเงินและ อุบัติเหตุ เราทำเองก็มี แม่ทำให้ก็มี ก็ถือว่าวันนี้ได้มาศึกษาข้อมูลสิทธิของผู้เอาประกันหลายๆ ด้านมากขึ้น กรีนก็คงไม่ซื้ออะไรเพิ่มแล้วเพราะว่ามีมากแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

กรีน สัปดาห์ ประกันภัย ร่วมงาน

กรีน สัปดาห์ ประกันภัย ร่วมงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments