ช่อง 3 อาสาทำดี คืนความสมบูรณ์สู่ทะเลไทย

ช่อง 3 อาสาทำดี คืนความสมบูรณ์สู่ทะเลไทย

0

ช่อง 3 อาสาทำดี คืนความสมบูรณ์สู่ทะเลไทย

              เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร, คุณวรวรรณ ติณสูลานนท์ รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์, คุณสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นำนักแสดงจากละครเรื่อง “แก้วกุมภัณฑ์” ได้แก่ ปีเตอร์ ไนท์ และ โกโก้อารยะ ศุภฤกษ์, นักแสดงจากละครเรื่อง “ประกาศิตกามเทพ” ได้แก่ เปิ้ล ชไมพร สิทธิวรนันท์ และ กวาง ธัญญรัศม์ ไตรสุทธิวงษ์, นักแสดงจากละครเรื่อง “หลวงตามหาชน” ได้แก่ ไซม่อน เครสเลอร์ และ จิฟโฟ่ว จิราวัฒน์ ลีลาสุวณิชย์, ศิลปินกลุ่มวง THE FINS ได้แก่ สมิธ ภาสวิชญ์, แฟรงกี้ วีรภัฎ และ นินิว ศุภฤกษ์ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาของช่อง 3 และกลุ่มบีอีซี ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะริมชายหาด ณ หาดแสงจันทร์ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ช่อง 3 ทำดี ระยอง จิตอาสา

ช่อง 3 ทำดี ระยอง จิตอาสา

              สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติที่หลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสานต่อนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อตอกย้ำความเป็นสถานีรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่อง 3 จึงจัดกิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี คืนความสมบูรณ์สู่ทะเลไทย” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเล ลดปริมาณขยะ ริมชายหาดแสงจันทร์ ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรมีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก ธนาคารออมสิน, เทศบาลตำบลเนินพระ จังหวัดระยอง, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง และตำรวจท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนถุงขยะพลาสติกชนิดที่ย่อยสลายได้ จาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

ช่อง 3 ทำดี ระยอง จิตอาสา

ช่อง 3 ทำดี ระยอง จิตอาสา

              เริ่มกิจกรรมโดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร กล่าวเปิดงาน พร้อมนำนักแสดง ศิลปิน และพนักงานจิตอาสา ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้งกุลาดำ 500,000 ตัว และปลากะพงขาว 10,000 ตัว จากนั้น ร่วมกันเก็บขยะตามชายหาด โดยมี คุณกฤตยา สตาภิรมย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเนินพระ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทขยะ ก่อนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะแยกย้ายเก็บขยะบริเวณริมชายหาดแสงจันทร์ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ช่อง 3 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเห็นถึงความสำคัญการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ช่อง 3 ทำดี ระยอง จิตอาสา

ช่อง 3 ทำดี ระยอง จิตอาสา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments