“อาร์ต” นำทีมร่วมวิ่งการกุศล “RUN FOR HEART” เพื่อศูนย์โรคหัวใจ

“อาร์ต” นำทีมร่วมวิ่งการกุศล “RUN FOR HEART” เพื่อศูนย์โรคหัวใจ

0

“อาร์ต” นำทีมร่วมวิ่งการกุศล “RUN FOR HEART” เพื่อศูนย์โรคหัวใจ 

            “อาร์ต พศุตม์ บานแย้ม” พร้อมด้วยชมรมนักวิ่งชาวสมุทรสาคร วิ่งการกุศลสร้างสะพานบุญอันยิ่งใหญ่ ระดมทุนร่วมสนับสนุนโครงการ “RUN FOR HEART” เพื่อศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

อาร์ต พศุตม์ วิ่ง การกุศล

            สำหรับโครงการ “RUN FOR HEART” เพื่อศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลสมุทรสาครสร้างศูนย์โรคหัวใจ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบถึงการจัดสร้างศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร และการให้บริการศูนย์โรคหัวใจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อาร์ต พศุตม์ วิ่ง การกุศล

            นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรับทราบข้อมูลและมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็นโรคหัวใจมากกว่า 600 รายต่อปี แต่ทางโรงพยาบาลไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัวด้วยการออกกำลังกาย

อาร์ต พศุตม์ วิ่ง การกุศล

อาร์ต พศุตม์ วิ่ง การกุศล

            สำหรับโครงการ “RUN FOR HEART” เพื่อศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร กำหนดเส้นทางวิ่งผ่าน 3 อำเภอ โดยเริ่มวิ่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 ในเส้นทางอำเภอบ้านแพ้ว จุดเริ่มต้นจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว แล้วมาจบที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน วันที่ 10 มีนาคม 2561 เส้นทางอำเภอกระทุ่มแบน โดยวิ่งจากเทศบาลกระทุ่มแบน จนถึง “พอร์โต้ ชิโน่” และในวันที่ 11 มีนาคม 2561 เส้นทางวิ่งอำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยวิ่งจาก “พอร์โต้ ชิโน่” ไปท่าฉลอม โกรกกราก วัดเจษฎาราม ตลาดมหาชัย และสิ้นสุดที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร รวมระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร

อาร์ต พศุตม์ วิ่ง การกุศล

            สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมสมทบทุนโครงการ “RUN FOR HEART” เพื่อศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ยังสามารถร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิการกุศล โรงพยาบาลสมุทรสาคร (กองทุนพัฒนาบริการ) หรือ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี  357-1-10499-4

อาร์ต พศุตม์ วิ่ง การกุศล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments