“นุ่น รมิดา” และ “เก๋ ชลลดา” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่งต่อประโยชน์ดีๆ แก่ผู้ป่วยมะเร็งไทย ผ่านโครงการยากำลังใจ

“นุ่น รมิดา” และ “เก๋ ชลลดา” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่งต่อประโยชน์ดีๆ แก่ผู้ป่วยมะเร็งไทย ผ่านโครงการยากำลังใจ

2.5

“นุ่น รมิดา” และ “เก๋ ชลลดา” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่งต่อประโยชน์ดีๆ แก่ผู้ป่วยมะเร็งไทย ผ่านโครงการยากำลังใจ

            เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ เมื่อ “ไอรีล ไตรสารศรี” ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 4 และผู้ก่อตั้ง อาร์ตฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ภายใต้บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จัดงานเปิดตัว “โครงการยากำลังใจ” เพื่อส่งมอบยาเม็ดแรกสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ผ่านข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง รวมถึงแนวทางในการปฎิบัติตัวของผู้ป่วยมะเร็งในช่วงก่อนเข้ารับการรักษา ในรูปแบบสื่อสร้างสรรค์ที่ชื่อว่า “ยากำลังใจ”

เก๋ ชลลดา

เก๋ ชลลดา

            โดยสื่อความรู้นี้จะถูกส่งต่อไปยังกว่า 30 โรงพยาบาลรัฐที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแล จำนวน20,000 รายทั่วประเทศ ได้เสริมสร้างกำลังใจที่ดี เพิ่มเติมองค์ความความรู้เกี่ยวกับโรค เพื่อจะได้นำไปปรับใช้และปฎิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่ไปกับการรักษา และเพิ่มโอกาสอัตราการรอดชีวิตให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งไทย

เก๋ ชลลดา

เก๋ ชลลดา

              โดยมีพันธมิตรเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ ได้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถานวิทยามะเร็งศิริราช ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย และมูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง อีกทั้งยังมีตัวแทนจากทางภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมให้โครงการได้ลุล่วงวัตถุประสงค์อีกมากมาย อาทิ เชฟน่าน หงษ์วิวัฒน์ ,เก๋ ชลลดา สิริสัตน์ ,นุ่น รมิดา ประภาสโนบล และอนุชิต คำน้อย 

เก๋ ชลลดา

เก๋ ชลลดา

            ซึ่งโครงการยังต้องการความสนับสนุนในการส่งต่อชุดยากำลังใจให้ครบตามเป้าหมายจำนวน 20,000 ชุดให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแลทั่วประเทศอีกด้วย

เก๋ ชลลดา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments