“เด๋อ ดอกสะเดา” เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

“เด๋อ ดอกสะเดา” เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0

“เด๋อ ดอกสะเดา” เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)  “นายจุติ ไกรฤกษ์”  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม ให้กับ 10 บุคคลต้นแบบทำความดีของสังคม เป็นภาคีเครือข่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เร็วๆนี้  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

อ่านต่อ:ยกย่อง “เด่น ดอกประดู่” ราชาแห่งตลกอุปกรณ์ | daradaily

เด๋อ ดอกสะเดา

เด๋อ ดอกสะเดา

       นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งครอบครัวที่เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาคนและสังคม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมที่มีคุณภาพ อีกทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน เพราะกระทรวง พม. ทำงานเพียงหน่วยงานเดียว ย่อมไม่สามารถสำเร็จได้

      วันนี้ จึงกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ 10 บุคคลต้นแบบทำความดีของสังคม และเสริมพลังภาคีเครือข่ายที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและสังคม สำหรับการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำความดี ด้วยการช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้างกำลังใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย

เด๋อ ดอกสะเดา

เด๋อ ดอกสะเดา

       สำหรับผู้เสียสละเพื่อสังคมที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ประกอบด้วย
1) คุณคยองซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ผู้เป็นหลักสานต่องานสำคัญที่ยูนิเซฟที่ดำเนินการร่วมกับรัฐบาลไทยและพันธมิตรในการเข้าถึงเด็กและเยาวชน
2) คุณกัมพล ตันสัจจา ผู้มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะมอบมรดกทางธรรมชาติผ่านพันธุ์ไม้นานาพรรณ ณ สวนนงนุช พัทยา ให้เป็นมรดกทางการศึกษาแก่เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และพัฒนาสืบต่อไป
3) ดร.สมศักดิ์ ชลาชล แฮร์สไตลิสต์ชั้นนำของประเทศไทย ผู้ผลักดันอาชีพช่างผมไทยสู่สากลและเปลี่ยนชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยว
4) คุณณัฐริดา มงคลคีรี กาแฟพิเศษของลูกที่สะเทือนไปถึงสวนของพ่อ อ.แม่สอด จ.ตาก
5) คุณนุชนารถ บุญคง ผู้เยียวยาชีวิตเด็กชายขอบ ด้วยกระบวนการทางศิลปะ ที่ จ.เชียงราย ตั้งแต่ปี 2544
6) คุณพีระพงษ์ พิมตะวงศ์ (ครูเพียว) โรงเรียนวัดโตนด กทม. ครูที่เด็กอยากกอด
7) คุณสุเมธ บุญส่ง คนสู้ชีวิตที่เป็นทั้งช่างภาพและเด็กเข็นดอกไม้ปากคลองตลาด
8)คุณนฤพนธ์ ประธานทิพย์ วิ่งเปลี่ยนชีวิตจากอ้วน 100 กิโลกรัม สู่การวิ่ง 100 กิโลเมตร และเป็นนักวิ่งมาราธอนครองเหรียญ Six star finisher
9) คุณนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม ผู้รักษา “หน้าที่” ด้วย “ชีวิต” และทวงคืนความยุติธรรมให้สามี (พล.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม)
10. คุณสมใจ สุขใจ (เด๋อ ดอกสะเดา) ศิลปินตลกผู้มอบชีวิตให้เด็กด้อยโอกาส ผู้เปลี่ยน “ดาวน์ซินโดรม” เป็น “ดาวตลก”

เด๋อ ดอกสะเดา

เด๋อ ดอกสะเดา

       สายัณห์ ดอกสะเดา (บางที่จะสะกดว่า "สายันต์ ดอกสะเดา") (เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503–14 ธันวาคม พ.ศ. 2551) มีชื่อจริงว่า สายัณห์ ม่วงเจริญ เป็นดาราตลกที่ได้รับการอุปการะโดย เด๋อ ดอกสะเดา สายัณห์เป็นบุคคลพิการทางสมองเนื่องจากภาวะดาวน์ซินโดรม มีสติปัญญาเทียบเท่าเด็กห้าขวบ แต่มีความสามารถในการแสดงตลก
       สายัณห์ ดอกสะเดา เป็นบุตรชายของ ร้อยตรี ทองหล่อกับนางบังอร ม่วงเจริญ เคยรับโล่เกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่างในวันคนพิการ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
     สายัณห์เสียชีวิต เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ด้วยอาการแทรกซ้อนจากโรคไข้กาฬหลังแอ่น ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมอายุ 48 ปี
      นับเป็นความภาคภูมิใจของคนบันเทิงอีกครั้งเมื่อศิลปินตลกอาวุโส วัย71ปี เด๋อ ดอกสะเดา ผู้สร้างตำนาน “เปลี่ยนดาวน์ซินโดรม ให้เป็นดาวตลก” #สายัณห์ดอกสะเดา โดยยึดข้อคิดที่ว่า

“คนเราเกิดมามีโอกาสไม่เท่ากัน…แต่เราทำให้เท่ากันได้…..ถ้าเราให้โอกาส”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บินกลับมาเยี่ยมพ่อแม่ “น้องปราย” ลูกสาวคนสวยของ “ปู-เด๋อ”

“น้องปราย” ลูกสาว “เด๋อ ดอกสะเดา” จะไปเรียนต่อตปท.แล้ว แม่ปูถึงกับมีน้ำตา

“เด๋อ ดอกสะเดา” เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยกย่อง “เด่น ดอกประดู่” ราชาแห่งตลกอุปกรณ์  

เปิดใจ “เด๋อ ดอกสะเดา” ถึง “โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม” ป่วยเป็นไรไม่เคยบอกกัน

ความจริงจากลูกชาย “โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม” อาการดีขึ้นกลับบ้านแล้วรอฟอกไต

“ปู กนกวรรณ” แจงชัดเหตุขายโรงงานผลิตลูกชิ้น

Comments