เอไอเอ ประเทศไทย ปลูกต้นไม้ 20,000 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวพร้อมกันทั่วประเทศ ตอกย้ำวันแห่งการทำความดีร่วมกัน

เอไอเอ ประเทศไทย ปลูกต้นไม้ 20,000 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวพร้อมกันทั่วประเทศ ตอกย้ำวันแห่งการทำความดีร่วมกัน

0

เอไอเอ ประเทศไทย ปลูกต้นไม้ 20,000 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวพร้อมกันทั่วประเทศ ตอกย้ำวันแห่งการทำความดีร่วมกัน ภายใต้โครงการ “เอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์ ครั้งที่ 9”

        เอไอเอ ประเทศไทย รวมพลังพนักงาน ตัวแทน ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ จัดโครงการ เอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์ ครั้งที่ 9” วันแห่งการทำความดีร่วมกันประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “แชร์ริ่ง กรีน สเปซ” โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ 20,000 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นให้กับคนไทยในพื้นที่สาธารณะ 9 แห่งทั่วประเทศ พร้อมสานต่อนโยบาย ปลูกต้นไม้ล้านต้นของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาเป็นตัวแทนรับต้นกล้าภายในงาน ณ สวนลุมพินี โดย “เอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์ ครั้งที่ 9” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 พร้อมกันใน 9 พื้นที่ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’

เอไอเอ

เอไอเอ

        เอไอเอ ประเทศไทย นำโดยนายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “โครงการ เอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์ ครั้งที่ 9” (AIA Sharing A Life 9) เป็นกิจกรรมที่พวกเราชาวเอไอเอ เรียกว่าวันแห่งการทำความดีร่วมกันที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสรรสร้างสิ่งที่ดีตอบแทนคืนสู่สังคม พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด แชร์ริ่ง กรีน สเปซ” (Sharing Green Space) เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่สาธารณะ 9 แห่งพร้อมกันทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 2 พื้นที่ รวมปลูกต้นไม้จำนวน 10,000 ต้น และพื้นที่ใน 7 จังหวัดทั่วประเทศอีก 10,000 ต้น รวมทั้งสิ้น 20,000 ต้น ถือเป็นการตอกย้ำถึงเป้าหมายของเอไอเอ ในการส่งเสริมและดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย ESG ของเราที่มุ่งให้ความสำคัญทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น

เอไอเอ

เอไอเอ

        นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเสริมว่า “ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดี ๆ ในวันนี้  ซึ่งเอไอเอจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 โดยมีทั้งกิจกรรมออกกำลังกาย รวมถึงกิจกรรมปลูกต้นไม้ ซึ่งต้นไม้เป็นสิ่งสำคัญของเมือง เพราะช่วยกรองฝุ่น ช่วยลดเรื่องภาวะโลกร้อนซึ่งดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ในอนาคต เปรียบเสมือนกับที่ชีวิตเราต้องมีการบริหารความเสี่ยง เพราะชีวิตเราทุกวันล้วนแล้วแต่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงรอบตัว ดังนั้น การซื้อประกันชีวิต นั่นคือการบริหารความเสี่ยงวิธีหนึ่ง หากซื้อประกันชีวิตแล้ว ยังดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วย ยิ่งจะช่วยให้เรามีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยสำหรับกิจกรรมเอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์ ครั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ถือเป็นภาคเอกชนที่เข้มแข็งอีกหนึ่งองค์กร ที่ร่วมปลูกต้นไม้กับทางกรุงเทพฯ จำนวน 10,000 ต้น และต่างจังหวัด 10,000 ต้น สิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ใช่แค่การปลูกวันนี้เท่านั้น แต่คือการปลูกต้นไม้ในใจให้เรารักสีเขียว

เอไอเอ

เอไอเอ

        สำหรับกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ สวนลุมพินี ได้รับเกียรติจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบต้นกล้า และปลูกต้นไม้พร้อมกับคณะผู้บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย เพื่อมุ่งเพิ่มปอดให้กับคนกรุงเทพ ตอบรับนโยบาย ปลูกต้นไม้ล้านต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงเทพฯหวังเพิ่มร่มเงาและพื้นที่สีเขียวในเมือง ส่งเสริมให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่เดินได้ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่เขตบางรัก ทั้งบริเวณสวนเกาะกลางถนน สี่แยกสามย่าน ซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คของการเข้าสู่เขตบางรัก ภายในโรงเรียนวัดหัวลำโพง และแนวฟุตบาทถนนสีลม

เอไอเอ

        โครงการเอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์ หรือ วันแห่งการทำความดีร่วมกัน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “แชร์ริ่ง กรีน สเปซ” ในครั้งนี้ ได้มีการรวมพลังจิตอาสาจากทุกภาคส่วนทั้งสิ้นกว่า 50,000 คน ที่ได้ออกมาแสดงพลังความดี เพื่อทำกิจกรรมตอบแทนสังคม ซึ่งนอกจากกิจกรรมปลูกต้นไม้แล้ว ยังมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น ๆ อีก ได้แก่ บริการตรวจสุขภาพฟรีโดยโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบ ทาสีม้านั่ง เก็บขยะ และทำความสะอาดในพื้นที่สวนลุมพินีและพื้นที่สาธารณะในเขตบางรัก ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่ทำขึ้นพร้อมกันในอีก 7 พื้นที่ทั่วประเทศ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้ทั้งหมด 20,000 ต้น ประกอบด้วย
- พื้นที่วัดป่าพุทธธรรมาราม จ.เชียงใหม่
- พื้นที่อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบึงกี่ จ.ขอนแก่น
- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไตรตรึงษ์ จ.กำแพงเพชร
- พื้นที่ป่าชายเลนวิถีชุมชน จ.สมุทรสงคราม
- พื้นที่เขตป้องกันอนุรักษ์ฟื้นฟูผืนป่าและสร้างฝายมีชีวิต วัดโพธิคุณ (ห้วยเตย) จ.ตาก
- พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล จ.ชลบุรี
- พื้นที่โรงเรียนวัดลาดทราย จ.อยุธยา

เอไอเอ

เอไอเอ

        ซึ่งโครงการนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ ESG ของเอไอเอ ประเทศไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในสังคมของเรา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันไปกับเอไอเอ ประเทศไทย หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปีได้ที่ www.aia.co.th

เอไอเอ

เอไอเอ

เอไอเอ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments