ชวนเที่ยวบู๊ท TQM alpha ในมหกรรมเทคโนโลยีประกันภัยสุ“Thailand InsurTech Fair 2022” 7-9 ตุลาคม 2565 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 6

ชวนเที่ยวบู๊ท TQM alpha ในมหกรรมเทคโนโลยีประกันภัยสุ“Thailand InsurTech Fair 2022” 7-9 ตุลาคม 2565 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 6

0

ชวนเที่ยวบู๊ท TQM alpha ในมหกรรมเทคโนโลยีประกันภัยสุ“Thailand InsurTech Fair 2022”
7-9 ตุลาคม 2565 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 6

       “นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ”  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเทคโนโลยีประกันภัยสุดยิ่งใหญ่ “Thailand InsurTech Fair 2022” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยศูนย์ Center of InsurTech Thailand (CIT) ร่วมกับพันธมิตร สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ภายใต้แนวคิด  “Reshaping Insurance to the Multiverse of InsurTech for the Future ก้าวสู่จักรวาลแห่งเทคโนโลยีประกันภัย เพื่อโลกใหม่ไร้ขีดจํากัด” พบกับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุดล้ำในราคาสุดพิเศษ ลดสูงสุด 30% เฉพาะงานนี้เท่านั้น ร่วมค้นหาประกันภัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผ่าน Avatar พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมและรับสิทธิ์ชิงโชคของรางวัลอีกมากมาย เริ่มแล้ว! 7-9 ตุลาคม 2565 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 6 และทางออนไลน์ www.TIF2022.com 

อ่านต่อ:บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ทำบุญครบรอบปีที่ 

 “นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ”  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

“Thailand InsurTech Fair 2022”

“Thailand InsurTech Fair 2022”

 “นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ”  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวปาฐกถาตอนหนึ่งว่า “เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญต่อความท้าทายในระยะปานกลางถึงยาว กระทรวงการคลังจึงตั้งเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการเพื่อสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคม ซึ่งระบบการประกันภัยจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในหลาย ๆ ประเด็น ในประเด็นแรกคือ การสร้างความสามารถในการ “ล้มแล้ว ลุกไว” ซึ่งระบบการประกันภัยจะมีบทบาทสำคัญในฐานะตัวเร่งให้เกิด เพราะการประกันภัยถือเป็นเครื่องมือทางการเงินในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่พร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆ ประเด็นที่สองคือการสร้างการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผมชื่นชมสำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ทำให้ประชาชนในระดับฐานรากสามารถเข้าถึงระบบการประกันภัยได้อย่างเหมาะสม ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อรายย่อย และประเด็นสุดท้าย คือบทบาทของสำนักงาน คปภ. ทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนและรอบด้าน ทั้งในด้านการกำกับดูแลและส่งเสริมการเข้าถึงระบบประกันภัย การดูแลและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับประชาชนผู้เอาประกันภัย และคาดหวังว่า ในระยะยาวสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับตรงต่อ GDP และสัดส่วนการถือครองกรมธรรม์ประกันภัยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยรับตรงจะยังมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านการออมในรูปแบบของการประกันภัย ซึ่งเม็ดเงินเบี้ยประกันภัยรับตรงดังกล่าว จะสามารถส่งต่อในรูปแบบตัวทวีเพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการลงทุนของภาคธุรกิจประกันภัยต่อไปต้องขอบคุณภาคธุรกิจประกันภัยที่ได้มีบทบาทสำคัญร่วมกับภาครัฐและสำนักงาน คปภ. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนผ่านระบบการประกันภัย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ” 

“Thailand InsurTech Fair 2022”

“Thailand InsurTech Fair 2022”

       ด้าน “ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ”  เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของสำนักงาน คปภ. ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อให้วงการประกันภัยไทยเกิดการตื่นตัวและพร้อมเข้าสู่จักรวาลความก้าวหน้าของโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม  และสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าใจ เข้าถึง และใช้ระบบประกันภัยร่วมกับเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสามารถตัดสินใจซื้อประกันภัยได้ตรงกับความต้องการและความเสี่ยงภัยของตนเองได้อย่างแท้จริงในราคาพิเศษลดสูงสุด 30% ตลอดงานนี้ โดยภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย ได้แก่

• การมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร” (Prime Minister’s Insurance Awards) ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศที่นายกรัฐมนตรี สลักชื่อให้เพื่อเป็นเกียรติกับรางวัลต่างๆ ได้แก่ รางวัลบริษัทประกันภัยดีเด่น ตัวแทน นายหน้าประกันภัยคุณภาพดีเด่น และยังมีการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงาน คปภ. และอุตสาหกรรมประกันภัยอีกด้วย
• การชมงานในรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี รูปแบบ Hybrid ผสมผสานรูปแบบ online event และ onsite event ควบคู่กัน พร้อมสัมผัสกับกิจกรรม Interactive สุดตื่นตา ที่จะมอบทั้งความเพลิดเพลินและความรู้ด้านเทคโนโลยีประกันภัยภายในงาน
• การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการประกันภัย  ได้แก่ บูธของสำนักงาน คปภ. สมาคมด้านการประกันภัย  บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย ธนาคาร บริษัทนายหน้าประกันภัย  และบริษัท Tech Firm InsurTech Startup จากทั้งในและต่างประเทศ
• การสัมมนาเกี่ยวกับการประกันภัยและเทคโนโลยีการประกันภัยที่น่าสนใจ เพื่อเติมความรู้ด้านเทคโนโลยีประกันภัยจากเหล่าวิทยากรมากประสบการณ์ที่จะมาแชร์เทคนิค บทเรียน กับเส้นทางประกันภัยยุคดิจิทัล

ทีคิวเอ็มอัลฟา

ทีคิวเอ็มอัลฟา

       • เข้าชมเทคโนโลยีประกันภัยสุดล้ำ จากเหล่า tech startup ที่จะมาโชว์นวัตกรรมใหม่ ๆ ภายในส่วน InsurVese Zone
• การหารือและจับคู่ธุรกิจภายในงาน เพื่อการสร้างเครือข่าย Business Matching
• กิจกรรมสะสม TIF Point จากกิจกรรมสุดสนุกภายในงาน เพื่อแลกรับรางวัล e-Voucher จากร้านค้าชั้นนำ
• รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลต่างๆ โดยผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัย หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินภายในงานและผ่านทางออนไลน์ จะได้รับคูปองเพื่อชิงโชคของรางวัล อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า EV - Ora Good Cat รวมทั้ง IT Gadget ต่าง ๆ โทรศัพท์มือถือ Smart watch และอื่น ๆ อีกมากมายเมื่อท่านซื้อประกันตามเงื่อนไขที่กำหนด
นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. จะได้มีการออกประกาศนายทะเบียน เพื่อส่งเสริมให้มีการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยแบบใหม่และโปรโมชั่นพิเศษในช่วงการจัดงานดังกล่าวอีกด้วย”

ทีคิวเอ็มอัลฟา

       “ผมขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน  THAILAND INSURTECH FAIR 2022 ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคมนี้ ที่ อิมแพคเมืองทองธานี ฮอลล์ 6 และทาง www.TIF2022.com เป็นงานที่ สำนักงาน คปภ. ตั้งใจจัดขึ้นมา เพื่อประชาชนทุกคน ได้มีโอกาสเข้าถึงระบบประกันภัยจากข้อเสนอด้านผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทประกันภัยทั่วฟ้าเมืองไทย จะมารวมกันอยู่ที่งานนี้ ให้ท่านได้ค้นหา เปรียบเทียบ รับคำปรึกษา และเลือกซื้อประกันภัยที่ตรงความต้องการของท่านที่สุด ในราคาสุดพิเศษที่ไม่มีที่ไหนมาก่อน มาร่วมกันเปิดโลกและสัมผัสกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อให้ท่านก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แล้วพบกันนะครับ ขอบคุณครับ”

ทีคิวเอ็มอัลฟา

“Thailand InsurTech Fair 2022”

“Thailand InsurTech Fair 2022”

 

           ด้าน ดร. “อัญชลิน พรรณณิภา” ประธานบริหาร บ. ทีคิวเอ็มอัลฟา จำกัด (มหาชน) เผยว่าผมอยากเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจการลงทุน การออมเงิน ตลอดจนสนใจเรื่องการประกันภัยวินาสภัยต่างๆ เช่นประกันรถยนต์ ได้เข้ามาชมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ลูกค้าค้าสามารถเลือกสรรให้เหมาะสมกับท่าน ที่hall 6 อิมแพคเมืองทอง ระหว่าง7-9 ตค นี้
       ทั้งนี้ รมว. คลังยังได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดบู้ท TQM alpha อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 TQMalpha เปิดตัวสินเชื่อ"หมีเงิน" พร้อมบริการพิเศษDelivery Service ที่ให้บริการถึงบ้าน

“ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา” อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานถวายวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาทเพื่อ สมทบกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” เพื่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คปภ. แถลงความสำเร็จงาน Thailand InsurTech Fair 2023 โดยมี “นภัสนันท์ พรรณนิภา”  อุปนายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยร่วมงาน

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทำบุญและบวงสรวงท้าวมหาพรหมเนื่องในโอกาสครบวาระ 70 ปี

TQMalpha สุดยิ่งใหญ่ ดึง “ญดา นริลญา” พาไป “จิบกาแฟแลประกัน”   

“ทีคิวเอ็ม”ร่วมสนับสนุนการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments