หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา WELCOME #HIDA 2 TO BLINK SPIRIT BEST SYNERGY PARTY

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา WELCOME #HIDA 2 TO BLINK SPIRIT BEST SYNERGY PARTY

0

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
WELCOME #HIDA 2 TO BLINK SPIRIT BEST SYNERGY PARTY
        เรียกว่าเป็นงานอบรมสำหรับผู้บริหารที่มีความสำคัญและมี CEO หลายท่าน เข้าร่วมอบรมมากที่สุดกิจกรรมหนึ่งสำหรับ การเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านต่อ:TQM อัพเลเวลสู่ “TQMalpha” เดินเกมรุก 3 ธุรกิจแบบครบวงจร

HIDA 2 TO BLINK SPIRIT BEST SYNERGY PARTY

HIDA 2

HIDA 2

HIDA 2

HIDA 2

ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล 

ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล 

          ทั้งนี้หลังจากการเรียนเสร็จสิ้นลง เหล่า ซีอีโอ ผู้บริหารบริษัทระดับบิ๊กหลายท่านก็ได้มาจัดงานสังสรรค์ สร้างสามัคคีในหมุ่สมาชิกที่  ณ ห้อง Balrcom ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์
ทั้งนี้  ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เผยแก่ดาราเดลี่ว่า 
       ในงานยังมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมงานอาทิ ในฐานะกรรมการส่งเสริม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรามีความถนัดเรื่องแพทย์ทางเลือก ก็ได้ปรึกษาทางมหาวิทยาลัย ได้คิด 5หลักสูตรนี้ชึ้นมาเพื่อให้คนทั่วไปได้เรียนรู้ เพราะเมื่อเจ็บป่วย ช่วงโควิด19ที่ผ่านมา คนสนใจเรื่องแพทย์ทางเลือกมาก โดยมากมาเรียนเพื่อการป้องกัน การรักษาสุขภาพแบบองค์รวม และคนมาเรียนทุกวันนี้ รุ่นที่ 2 อายุน้อยลงเรื่อยๆ อายุต่ำกว่า 30 มาเรียนเยอะ เพื่อนำความรู้ไปดูแลครอบครัว
ผู้เรียนรุ่น 1 ที่เรียนจบไปเป็นนักธุรกิจโดยมาก การเรียนทำให้เกิดคอนเนกชั่น และผู้เรียนได้ความรู้เรื่องการป้องกันโควิด19 

ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย

ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย

นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินซัวรันส์ จำกัด (มหาชน) 

นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินซัวรันส์ จำกัด (มหาชน) 


        ถือว่าเป็นประโยชน์มากต่อครอบครัวของทุกท่าน รุ่นที่ 1 ที่เมาเรียนอาทิ ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย หรือคปภ. นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินซัวรันส์ จำกัด (มหาชน) 
สำหรับในงานสังสรรค์มีบุคคลสำคัญมาร่วมงานอาทิ 

       ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ เ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย หรื อคปภ.
นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินซัวรันส์ จำกัด (มหาชน) 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 TQMalpha เปิดตัวสินเชื่อ"หมีเงิน" พร้อมบริการพิเศษDelivery Service ที่ให้บริการถึงบ้าน

“ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา” อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานถวายวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาทเพื่อ สมทบกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” เพื่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คปภ. แถลงความสำเร็จงาน Thailand InsurTech Fair 2023 โดยมี “นภัสนันท์ พรรณนิภา”  อุปนายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยร่วมงาน

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทำบุญและบวงสรวงท้าวมหาพรหมเนื่องในโอกาสครบวาระ 70 ปี

TQMalpha สุดยิ่งใหญ่ ดึง “ญดา นริลญา” พาไป “จิบกาแฟแลประกัน”   

“ทีคิวเอ็ม”ร่วมสนับสนุนการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments