ยกระดับคุมโควิด! ตั้งแต่พรุ่งนี้ทุกห้างฯ ปิด 3 ทุ่ม

ยกระดับคุมโควิด! ตั้งแต่พรุ่งนี้ทุกห้างฯ ปิด 3 ทุ่ม

0

ยกระดับคุมโควิด! ตั้งแต่พรุ่งนี้ทุกห้างฯ ปิด 3 ทุ่ม!
        สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงมีแนวโน้มขแงผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้วันนี้ 14 เมษายน 2564สมาคมผู้ค้าปลีกไทยและ สมาคมศูนย์การค้าไทยได้ประกาศยกระดับการคุมโควิด19 อย่างเข้มข้น

โควิด19 ปิดห้าง สมาคมศูนย์การค้าไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

         โดยสมาชิกสมาคมทั้งสองแห่งและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศจะเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการคัดกรองผู้บริโภคเข้าศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ในระดับสูงสุด รวมถึงงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก รวมถึงการให้พนักงาน Work From Home

โควิด19 ปิดห้าง สมาคมศูนย์การค้าไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

        และมีประกาศเลื่อนปิดศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเป็นเวลา 21.00 น. ทุกวัน นับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 เม.ย. จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

โควิด19 ปิดห้าง สมาคมศูนย์การค้าไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

        โดยล่าสุดห้างฯ ต่างๆ รวมไปถึงศูนย์การค้าหลายๆ แห่ง ก็ได้มีประกาศออกมาให้ประชาชนได้รับทราบแล้ว

โควิด19 ปิดห้าง สมาคมศูนย์การค้าไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

ยกระดับคุมโควิด! ตั้งแต่พรุ่งนี้ทุกห้างฯ ปิด 3 ทุ่ม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments