"ซีพีแรม" โชว์ศักยภาพผู้นำอาหารปลอดภัย ในงาน "Thaifex-Anuga Asia 2020"

"ซีพีแรม" โชว์ศักยภาพผู้นำอาหารปลอดภัย ในงาน "Thaifex-Anuga Asia 2020"

0

"ซีพีแรม" โชว์ศักยภาพผู้นำอาหารปลอดภัย ในงาน "Thaifex-Anuga Asia 2020"

       "คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู" กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานและผู้นำด้าน FOOD PROVIDER มาตรฐานโลก ให้เกียรติเข้าร่วมงาน เยี่ยมชมบูธซีพีแรม ในงาน "THAIFEX-Anuga Asia 2020" ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด "ร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคน"

ซีพีแรม

ซีพีแรม

       "บูธซีพีแรม" ในปีนี้ แสดงสินค้าตอบรับวิถี New Normal จากสถานการณ์ COVID-19 คำนึงถึงความสะอาดปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานเป็นหลัก นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยด้านอาหาร โดยศูนย์วิจัยและบริการทดสอบ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด ซึ่งมีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร เน้นการรับปัญหาและความท้าทายมาสร้างโจทย์ต่อเพื่อทำงานวิจัยพื้นฐาน ประยุกต์ และส่งต่อให้ทีมพัฒนาสินค้าใหม่

ซีพีแรม

ซีพีแรม

       นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการ "ยกระดับความดีคู่ความเก่ง" สู่ผู้บริโภคและสังคมที่ยั่งยืน ด้วยหลักการที่เรียกว่า "3S" โดยหลักการ "3S" เป็นแนวทางที่ต้องทำร่วมกันตลอดทั้ง "ห่วงโซ่อุปทาน" หรือ "Supply Chain Management" โดยประกอบด้วย “FOOD SAFETY” คือ ความปลอดภัยของอาหาร "FOOD SECURITY" คือ ความมั่นคงของอาหาร และ "FOOD SUSTAINABILITY" คือ ความยั่งยืนของอาหาร

ซีพีแรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments