"กรุงเทพประกันภัย" ปล่อยโฆษณาใหม่ ออนแอร์แล้ววันนี้!

"กรุงเทพประกันภัย" ปล่อยโฆษณาใหม่ ออนแอร์แล้ววันนี้!

0

"กรุงเทพประกันภัย" ปล่อยโฆษณาใหม่ ออนแอร์แล้ววันนี้!

        บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ "BKI" เสนอมุมมองความเสี่ยงจากภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดจากสิ่งใกล้ตัว ผ่านโฆษณาชุดใหม่ที่มีชื่อว่า "เพราะความเสี่ยงอยู่รอบตัวเรา" ผลิตโดย บริษัท หับโห้หิ้นบางกอก จำกัด ด้วยแนวคิดเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนักและรับรู้ถึงภัยที่อาจเกิดจากสิ่งเล็กน้อยในการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่อาจสร้างอันตรายและทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมากตามมาได้ รวมถึงเน้นให้ความสำคัญของการดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง และความไม่ประมาทในทุกย่างก้าวของชีวิต

กรุงเทพประกันภัย

กรุงเทพประกันภัย

กรุงเทพประกันภัย

        ชุดโฆษณาแบ่งออกตามประเภทประกันภัย ได้แก่ ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยรถยนต์ และประกันอัคคีภัย จำนวน 8 ชุด ออกอากาศทางโฆษณาวิดีโอออนไลน์ผ่าน Facebook, Twitter, Youtube, Instagram และ Line TV

กรุงเทพประกันภัย

กรุงเทพประกันภัย

กรุงเทพประกันภัย

        สามารถติดตามชมโฆษณาวิดีโอบริษัทฯ ย้อนหลังได้ที่ Facebook กรุงเทพประกันภัย - Bangkok Insurance และเว็บไซต์ bangkokinsurance.com

กรุงเทพประกันภัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments