ปลื้มปิติ! กรมสมเด็จพระเทพฯ โปรดเกล้าฯ ให้อธิการบดีมอบปริญญาบัตรบัณฑิตป่วยมะเร็ง

ปลื้มปิติ! กรมสมเด็จพระเทพฯ โปรดเกล้าฯ ให้อธิการบดีมอบปริญญาบัตรบัณฑิตป่วยมะเร็ง

3.5

ปลื้มปิติ! กรมสมเด็จพระเทพฯ โปรดเกล้าฯ ให้อธิการบดีมอบปริญญาบัตรบัณฑิตป่วยมะเร็ง
        กลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความตื่นตันใจเป็นอย่างยิ่ง หลังมีการแชร์ภาพ "ศ.บัณฑิต เอื้อภากรณ์" อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้เชิญปริญญาบัตรจาก "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ไปพระราชทานแก่ "น.ส.อสมา พุคโต" ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ก่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 1 และ 2 ตุลาคม นี้ เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากป่วยหนัก ไม่สามารถรับร่วมพิธีตามกำหนดการได้ สร้างความปลาบปลื้มใจ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่นิสิตและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

กรมสมเด็จพระเทพฯ นิสิตป่วย ปริญญาบัตร

        ทั้งนี้ "นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล" ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เปิดเผยว่า ในกรณีนี้ทราบว่าทางพ่อแม่ของ "น.ส.อสมา" ได้เขียนจดหมายไปถึงมหาวิทยาลัยว่า ลูกสาวป่วยหนัก จึงเป็นห่วงว่าจะไม่สามารถเข้าร่วมพิธีได้ลูกสาวเป็นมะเร็งที่ไตระยะสุดท้าย

กรมสมเด็จพระเทพฯ นิสิตป่วย ปริญญาบัตร

        เมื่อทางมหาวิทยาลัยทราบเรื่อง จึงนำเข้ากราบบังคมทูล "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ทรงพระเมตตาพระราชทานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งในครั้งแรกจะให้เข้ารับจากพระหัตถ์ของพระองค์เอง แต่นิสิตไม่สามารถเดินทางมาได้ จึงทรงรับสั่งให้อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญปริญญาบัตรมามอบให้นิสิตถึงบ้านพักที่ จ.ปราจีนบุรี แต่ในขณะที่เจ้าหน้าที่ไปจัดเตรียมสถานที่ นิสิตมีอาการชักเกร็ง หมดสติ และหยุดหายใจ เจ้าหน้าที่จึงต้องทำ CPR ไป 1-2 นาที ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เมื่ออาการดีขึ้นจึงขอใช้สถานที่ในการทำพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจนเสร็จสิ้น

กรมสมเด็จพระเทพฯ นิสิตป่วย ปริญญาบัตร

        อย่างไรก็ตาม "น.ส.อสมา" ในชุดครุยได้รับพระรานทานปริญญาบัตรตามที่ได้ตั้งใจไว้พร้อมหน้าพ่อแม่ สร้างความปลาบปลื้มใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว “พุดโต” อย่างหาที่สุดมิได้ ขณะอยู่ในพิธีผู้ร่วมงานต่างน้ำตาไหลในความประทับใจที่ได้สานฝันให้ “น.ส.อสมา” เนื่องจากเป็นนักศึกษาที่เรียนดี มีความขยัน และกตัญญูต่อพ่อแม่

กรมสมเด็จพระเทพฯ นิสิตป่วย ปริญญาบัตร

Comments