"ทิสโก้" สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรักษาโรคมะเร็ง

"ทิสโก้" สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรักษาโรคมะเร็ง

0

"ทิสโก้" สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรักษาโรคมะเร็ง

        "กลุ่มทิสโก้" เดินหน้าสนับสนุนกองทุนวิจัยรักษาโรคมะเร็ง หักรายได้ค่าธรรมเนียมจากผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและประกัน สมทบทุนโครงการฯ ภูมิคุ้มกันบาบัด จุฬาฯ และกองทุนโรคมะเร็งเด็ก ในพระอุปถัมป์ฯ จุดประกายความหวังผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 

ธนาคารธิสโก้

        “คุณพิชา รัตนธรรม” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดี ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ปัจจุบันนวัตกรรมทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างมาก จากความพยายามของทีมแพทย์จากสถาบันการแพทย์ชั้นนำของประเทศ ที่ทุ่มเทศึกษาวิจัยจนค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆ ในการต่อสู้กับโรคมะเร็งร้าย โดยงานวิจัยที่โดดเด่น มีทั้งงานวิจัยการรักษามะเร็งด้วยระบบภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) จากศูนย์วิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการวิจัยและพัฒนาด้านการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก ของโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่มีเป้าหมายสูงสุด คือ การรักษามะเร็งให้หายขาด ลดอัตราการสูญเสียชีวิตให้น้อยลงหรือกลายเป็นศูนย์ และช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพโดยมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง"

ธนาคารธิสโก้

ธนาคารธิสโก้

        เป็นที่ทราบกันดีว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทยมานานนับสิบปี นอกจากจะเป็นปัญหาทางสาธารณสุขแล้ว ยังส่งผลกระทบทางสังคมเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอีกจานวนไม่น้อย แม้ทุกวันนี้ การรักษาโรคมะเร็งจะมีหลายวิธี ทั้งการผ่าตัด รังสีรักษา เคมีบำบัด ฮอร์โมนบำบัด หรือผสมผสานหลายวิธีร่วมกัน เพื่อทำลายหรือหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง แต่อีกด้านก็อาจทาให้เซลล์ปกติหรืออวัยวะอื่นๆ พลอยได้รับผลข้างเคียงไปด้วย ซึ่งสิ่งที่จะทาให้ผู้ป่วยมะเร็งมีโอกาสรักษาหายขาดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากการที่ทิสโก้ได้ติดตามศึกษาข้อมูลมาตลอด เราพบว่าทีมนักวิจัยของไทยล้วนเป็นอาจารย์แพทย์ที่มีความรู้ความสามารถไม่แพ้ต่างประเทศ มีความทุ่มเทมีผลงานก้าวหน้าอย่างน่าพอใจมาโดยลำดับ อย่างไรก็ดี การวิจัยและพัฒนาเป็นภารกิจที่มีขั้นตอนทางวิชาการที่ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน และจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนไปอย่างต่อเนื่องจึงจะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งเราเห็นว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องช่วยกัน

ธนาคารธิสโก้

ธนาคารธิสโก้

        นอกเหนือจากการมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าแล้ว นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา กลุ่มทิสโก้ได้ริเริ่มแคมเปญให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน โดยนำรายได้ค่าธรรมเนียมบางส่วน จากการขายผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพบริจาคสมทบทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังได้ต่อยอดไปยังผลิตภัณฑ์กองทุนรวมภายใต้คอนเซ็ปต์เดียวกันนี้ โดยที่ผ่านมาถึงปัจจุบันมียอดบริจาคผ่านทั้ง 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์รวมทั้งสิ้น ประมาณ 12 ล้านบาท และมีความตั้งใจจะให้การสนับสนุนไปอย่างต่อเนื่องทุกปี

ธนาคารธิสโก้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments