เคาะแล้ว! ศบค.ชุดใหญ่มีมติ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

เคาะแล้ว! ศบค.ชุดใหญ่มีมติ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

3

เคาะแล้ว! ศบค.ชุดใหญ่มีมติ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน
        วันนี้ 21 สิงหาคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ มีมติเห็นชอบให้ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือ ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 1 เดือน ไปสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2563 จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม
 2563

                   ศบค. พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
        โดยการประชุมดังกล่าวมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ซึ่งมีหน่วยงานและกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

ศบค. พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ศบค. พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

        ทั้งนี้ภายหลังการประชุม นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธินโฆษกศบค. ได้แถลงถึงรายละเอียดต่างๆ ในการรายงานสถานการณ์โควิดรายวัน ณ กระทรวงสาธารณสุข โดยให้เหตุผลว่า ทาง สมช.ได้เสนอรายงานสถานการณ์นอกประเทศว่ายังมีการติดเชื้อสูงอยู่ ส่วนในประเทศมีการผ่อนคลายต่างๆเหมือนปกติไปแล้ว ทำให้มีความเสี่ยงติดเชื้อได้ง่าย อีกทั้งข้อกฎหมายต่างๆที่จะนำมาบังคับใช้ในเรื่องต่างๆยังเข้าไปใช้ไม่ได้เต็มที่ ต้องบูรณาการกันอีก กฎหมายยังมีไม่เพียงไม่พอ จำเป็นต้องขยายเวลาการบังคับใช้

ศบค. พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments