“CPF RD Center” โชว์นวัตกรรมการผลิตอาหารมาตรฐานระดับโลก

“CPF RD Center” โชว์นวัตกรรมการผลิตอาหารมาตรฐานระดับโลก

0

"CPF RD Center" โชว์นวัตกรรมการผลิตอาหารมาตรฐานระดับโลก

          "นางปาริฉัตร เหลืองทองคำ" รองกรรมการผู้จัดการ สำนักวิจัยอาหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมนำนวัตกรรมการผลิตอาหารมาตรฐานระดับโลกเข้าร่วมแสดงในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)" จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

CP มาตรฐานโลก

CP มาตรฐานโลก

          ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับงานวิจัยและนวัตกรรมการผลิตอาหารมาตรฐานระดับโลก โดยคำนึงถึงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตอบรับวิสัยทัศน์การเป็นครัวของโลก ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารสู่การมีชีวิตที่ดีของผู้บริโภค อาทิ บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ถาดพลาสติกใสชีวภาพ Polylactic acid (PLA) บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพืช ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สามารถหมุนเวียนได้ (renewable resource) และย่อยสลาย 100% ช่วยลดการใช้มวลพลาสติก 20-30% โดยใช้เป็นถาดสำหรับผลิตภัณฑ์ หมูสด-ไก่สดแช่เย็น CP Butcher, การพัฒนาถุง Mono Material บรรจุภัณฑ์ที่นำไปรีไซเคิลได้ 100% สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ปัจจุบันใช้กับ ไก่ปรุงสุกแช่แข็ง ตรา Kitchen Joy ที่วางจำหน่ายในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย, การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ อาหารปั่นผสมเนื้อไก่และฟักทอง Smart Soup ในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์ ช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและมีสารอาหารครบถ้วน ทดแทนเป็นอาหารมื้อหลักได้  ช่วยให้ผู้ป่วยมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น

CP มาตรฐานโลก

CP มาตรฐานโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments