ซีพีแรม(ลาดกระบัง) ผนึกกรมป่าไม้ เดินหน้าฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม

ซีพีแรม(ลาดกระบัง) ผนึกกรมป่าไม้ เดินหน้าฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม

0

ซีพีแรม(ลาดกระบัง) ผนึกกรมป่าไม้ เดินหน้าฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม

          "บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)" ยกทัพผู้บริหารและพนักงานร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่กรมป่าไม้ หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย พร้อมยกระดับการสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างเป็นรูปธรรม

ป่าไม้ ธรรมชาติ

ป่าไม้ ธรรมชาติ

          ด้าน "คุณธีรพันธุ์ ลักษณาภิรมย์" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) เผยว่า "ซีพีแรม สำนักงานลาดกระบัง ร่วมกับกรมป่าไม้ การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และชุมชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ "CPRAM Forest best for life. ปีที่1 ปลูกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า" ดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม บนพื้นที่ 10 ไร่ ภาคตะวันออกของประเทศไทย ณ พื้นที่เขามดง่าม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าต้นน้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ให้กลับมามีสภาพป่าเหมือนเดิมมากที่สุด และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้มีความยั่งยืนสืบไป

ป่าไม้ ธรรมชาติ

          สำหรับการดำเนินการโครงการดังกล่าว สอดคล้องตามแนวทางการขับเคลื่อนด้านส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กร ภายใต้โครงการ "CPRAM GREEN LIFE #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน" ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย เสริมสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ สร้างแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สาเหตุสำคัญที่ส่งผลต่อปัญหาเรือนกระจกของโลก อีกทั้งยังช่วยผลิตก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์ให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล

ป่าไม้ ธรรมชาติ​​​​​​​

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments