“นาย-ใบเฟิร์น” นำทีมนักแสดงรวมพลังแพ็คถุงยังชีพ เพียงพอ ก็พอเพียง

“นาย-ใบเฟิร์น” นำทีมนักแสดงรวมพลังแพ็คถุงยังชีพ เพียงพอ ก็พอเพียง

0

“นาย-ใบเฟิร์น” นำทีมนักแสดงรวมพลังแพ็คถุงยังชีพ เพียงพอ ก็พอเพียง
                มูลนิธิหอธรรมพระบารมี ศูนย์การเจริญสติและหอศิลป์ร่วมสมัย รวมพลังคนบันเทิงเบื้องหน้าและเบื้องหลัง บรรจุถุงยังชีพ ตามโครงการมอบถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ตามพระราชดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

อ่านข่าวต่อ : “นาย ณภัทร” โพสต์ไอจีชวนบริจาคโลหิตท่ามกลางวิกฤต Covid-19

นาย ณภัทร ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ถุงยังชีพ เพียงพอ ก็พอเพียง

นาย ณภัทร ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ถุงยังชีพ เพียงพอ ก็พอเพียง

                ซึ่งครั้งนี้มีเหล่าคนบันเทิงจิตกุศล อาทินาย นภัทร เสียงสมบุญ,
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูรณ์, ออม นรวรรณ เศรษฐรัตนพงศ์, วราพรรณ ทรัพย์ธนะอุดม, นัฏฐา ลอยด์, พิมพ์พกา เสียงสมบุญ, นฤมล พงษ์สุภาพ, นิธิศ วงศืเหรียญไทย, สิรภพ สมผล ร่วมกันบรรจุข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นจำนวน 600 ถุง ณ มูลนิธิหอธรรมพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดฉะเชิงเทรา

นาย ณภัทร ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ถุงยังชีพ เพียงพอ ก็พอเพียง

นาย ณภัทร ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ถุงยังชีพ เพียงพอ ก็พอเพียง

นาย ณภัทร ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ถุงยังชีพ เพียงพอ ก็พอเพียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments