ไทยติด COVID-19 เพิ่ม 30 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 2,643 ราย

ไทยติด COVID-19 เพิ่ม 30 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 2,643 ราย

0

ไทยติด COVID-19 เพิ่ม 30 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 2,643 ราย

         วันนี้ (15 เมษายน 2563) “นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน” โฆษกศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30 ราย รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 2,643 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,103 ราย รักษาหายแล้ว 1,497 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย รวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด 43 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อแบ่งเป็นกลุ่มได้ ดังนี้

โควิด-19 ติดเชื้อ COVID-19

อ่านต่อ : ไทยพบผู้ป่วยใหม่ 34 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย

1. ผู้ป่วยรายใหม่ที่อยู่ในระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 29 ราย

กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 19 ราย

-  กลุ่มสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้วก่อนหน้านี้ 19 ราย

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 3 ราย

- คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 1 ราย

- ไปสถานที่ชุมชน 2 ราย

กลุ่มที่ 3 อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 7 ราย

2. ผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantines (เดินทางมาจากอินโดนีเซีย) 1 ราย

โควิด-19 ติดเชื้อ COVID-19

โควิด-19 ติดเชื้อ COVID-19

โควิด-19 ติดเชื้อ COVID-19

โควิด-19 ติดเชื้อ COVID-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments