เสาร์นี้ที่หมอชิต แทบร้าง บขส. งดจำหน่ายตั๋วทุกเส้นทาง

เสาร์นี้ที่หมอชิต แทบร้าง บขส. งดจำหน่ายตั๋วทุกเส้นทาง

0

เสาร์นี้ที่หมอชิต แทบร้าง บขส. งดจำหน่ายตั๋วทุกเส้นทาง

          ต้องบอกว่า แทบร้าง กันเลยทีเดียว สำหรับบรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิตเมื่อเช้านี้ (28 มี.ค.) หลังจากรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับ 2548) ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.- 30 เม.ย 2563 ทำให้ บขส. ต้องปฏิบัติตาม มาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด โดยเว้นระยะห่างของที่นั่งในสถานีขนส่ง เว้นระยะห่างที่นั่งบนรถโดยสาร และจำกัดการเดินทางของผู้โดยสาร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บขส. หมอชิต รถทัวร์

อ่านข่าวต่อ : หวั่นนำโควิดไปติดตจว. กลับจากกทม. กักตัวที่บ้าน 14 วัน
          ทำให้ตั๋วโดยสารรถ บขส. ถูกจำหน่ายไปเต็มทุกที่นั่งแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.- 30 เม.ย. 2563 และไม่สามารถจัดรถเสริมเพื่อให้บริการกับผู้โดยสารที่ไม่ได้ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ บขส. จึงขอให้ผู้โดยสารที่ไม่ได้ซื้อตั๋วล่วงหน้างดการเดินทางมายังสถานีขนส่งหมอชิต เนื่องจากไม่มีการเปิดจำหน่ายตั๋วทุกเส้นทาง ส่วนผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าไว้สามารถเดินทางได้ปกติ และยังสามารถติดต่อขอคืนตั๋วและเลื่อนการเดินทางได้

บขส. หมอชิต รถทัวร์

          ส่วนรถร่วมบริการฯ และรถตู้โดยสาร ที่เคยจอดกันเรียงรายที่หมอชิตนั้น ส่วนใหญ่แจ้งความประสงค์หยุดการเดินรถแล้ว โดยให้ผู้ใช้บริการติดต่อไปยังบริษัทรถร่วมฯ โดยตรง หากต้องการคืนตั๋วหรือเลื่อนการเดิน

บขส. หมอชิต รถทัวร์

บขส. หมอชิต รถทัวร์

บขส. หมอชิต รถทัวร์

Comments