ขสมก. กำหนดจุดโดยสาร ลดความแออัดป้องกันติด COVID-19

ขสมก. กำหนดจุดโดยสาร ลดความแออัดป้องกันติด COVID-19

0

ขสมก. กำหนดจุดโดยสาร ลดความแอร์อัดป้องกันติด COVID-19

          ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรวดเร็วและขยายเป็นวงกว้าง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  (ขสมก.) คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด-19 ตาม พรก. ฉุกเฉิน โดยกำหนดจุดนั่ง-ยืนบนรถโดยสาร เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยได้ดำเนินการดังนี้

รถเมล์ ขสมก. โควิด-19

อ่านต่อ : จับแล้วผู้ป่วย COVID-19 หนีโรงพยาบาล ตามล่าวุ่นเจอตัวที่ บขส.กระบี่

1. ก่อนนำรถออกให้บริการ รถโดยสารทุกคันจะทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในรถ และเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณที่ประชาชนต้องจุดสัมผัส (กริ่งสัญญาณ, ราวจับ, เบาะโดยสาร และที่พักผู้โดยสาร)

2. ให้บริษัทเหมาซ่อมดำเนินการล้างระบบปรับอากาศเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

3. ติดตั้งจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อ เพื่อให้ประชาชนใช้ทำความสะอาดมือขณะโดยสารรถ

รถเมล์ ขสมก. โควิด-19

          สำหรับพนักงานประจำรถ ขสมก. ได้มอบหน้ากากอนามัย และถุงมือ ให้พนักงานได้สวมใส่เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อระหว่างปฏิบัติงานบนรถโดยสาร ขณะนี้ ขสมก. ได้ดำเนินการตามนโยบายการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการไม่นั่งในที่นั่งที่ติดสติ๊กเกอร์ “งดนั่งชิด โควิด ป้องกันได้” ซึ่งกำหนดให้ที่นั่งเดี่ยวสามารถนั่งได้ตามปกติ  สำหรับที่นั่งคู่ให้ผู้ใช้บริการนั่งชิดกระจกเพียง 1 ที่นั่ง และกำหนดจุดยืนบนพื้นรถโดยสาร  เว้นระยะห่าง 1 เมตร หากครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ พนักงานเก็บค่าโดยสารจะแจ้งให้ผู้โดยสารรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป  รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะโดยสารรถสาธารณะเพื่อป้องกันตนเองและผู้ร่วมเดินทาง โดยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ขสมก.ยังคงยืนหยัดยึดมั่นในการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและปลอดภัย

รถเมล์ ขสมก. โควิด-19

รถเมล์ ขสมก. โควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments