"ลูกตาล" วาดในหลวงรัชกาลที่ 9

"ลูกตาล" วาดในหลวงรัชกาลที่ 9

0

"ลูกตาล" วาดในหลวงรัชกาลที่ 9  

        สำหรับ "ลูกตาล รุจนา อุทัยวรรณ" หรือ "ลูกตาลเอเอฟ" นักร้อง พิธีกร เมื่อว่างเว้นงานที่พิธีกรช่องทรูที่ทำอยู่รวมถึงงานร้านขนมที่สยามก็จะเข้าคอร์สซ้อมฝีแปรง เสริมทักษะการวาดภาพที่มีแต่เดิม ไม่ให้ลืมหายไป และเมื่อถึงโอกาสสำคัญที่คนไทยทุกคนรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงมอบเวลาส่วนหนึ่งให้แก่การวาดภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 

ลูกตาล วาดรูป ในหลวงรัชกาลที่ 9

         สำหรับภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นโจทย์ที่ท้าทายและภูมิใจที่วาดเสร็จค่ะ จริงๆหลายคนศิลปินจริงๆก็วาดท่านในมุมที่เคยเห็นมาเยอะ ก็อยากจะวาดในหลวง ร.9 ที่ทรงประทับกับ ร.10 ไปด้วย น่าจะให้ความรู้สึกปลื้มปิติไปพร้อมๆ กัน สำหรับพระราชโอวาทในหลวง ร.9 ที่อยู่ในใจและรับใส่เกล้าตลอดก็คือเรื่องความพอเพียงค่ะ ตอนนี้ภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวจะนำไปประดับไว้ที่ร้านขนมของน้องสาวค่ะ

ลูกตาล วาดรูป ในหลวงรัชกาลที่ 9

ลูกตาล วาดรูป ในหลวงรัชกาลที่ 9

Comments