ชี้โทษปลอมบัตรเครดิต “บอย AF3” อาจจำคุก 5 ปี

ชี้โทษปลอมบัตรเครดิต “บอย AF3” อาจจำคุก 5 ปี

0

ชี้โทษปลอมบัตรเครดิต “บอย AF3” อาจจำคุก 5 ปี

       “นิติธร แก้วโต” ทนายความ พิธีกร จากรายการกฎหมายทางทีวีดิจิตอล เผยกรณี “บอย สิทธิชัย ผาบชมภู” หรือ “บอย AF3” ถูกจับกุมฐานความผิดร่วมกันปลอมบัตรเครดิต

อ่านข่าวต่อ:

บุกจับ “บอย AF3” คาวัด เหตุร่วมฉ้อโกงปลอมบัตรเครดิต

บอย af3 ผิดกฎหมาย จับ ทำความผิด คดี ปลอมบัตรเครดิต

        ลักษณะทำผิดเป็นขบวนการ ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจไทย ถ้าปลอมบัตรแล้วเอาไปรูด ก็จะเป็นการฉ้อโกง คดีนี้มีหลายกระทง สำหรับโทษคดีมีดังนี้ 

          มาตรา 269/1 ผู้ใดทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมขึ้นทั้งฉบับ หรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริง หรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

บอย af3 ผิดกฎหมาย จับ ทำความผิด คดี ปลอมบัตรเครดิต

          มาตรา 269/4 ผู้ใดใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งสิ่งใดๆ ตาม มาตรา 269/1 อันได้มาโดยรู้ว่าเป็นของที่ทำปลอมหรือแปลงขึ้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          ผู้ใดจำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสิ่งใดๆ ที่ทำปลอมหรือแปลงขึ้นตามมาตรา 269/1 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บอย af3 ผิดกฎหมาย จับ ทำความผิด คดี ปลอมบัตรเครดิต

         ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคแรก หรือวรรคสอง เป็นผู้ปลอมซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 269/1 ให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว

         มาตรา 269/5 ผู้ใดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บอย af3 ผิดกฎหมาย จับ ทำความผิด คดี ปลอมบัตรเครดิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments