“จอร์จ ฐปนัท” เชิญเยาวชนร่วมโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย ปี 11” 

“จอร์จ ฐปนัท” เชิญเยาวชนร่วมโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย ปี 11” 

0

“จอร์จ ฐปนัท” เชิญเยาวชนร่วมโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย ปี 11” 

       “พันเอกสุวเทพ ศิริสรณ์” ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ “ร้อยโทหญิงองค์กช วรรณภักตร์” ประจำแผนกสื่อสารมวลชน กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ “จอร์จ ฐปนัท สัตยานุรักษ์” นักแสดงเข้าโปรโมทโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย ปี 11” 

อ่านข่าวต่อ :

“จอร์จ ฐปนัท” เปิดตัว “ปอ” แฟนนอกวงการ

จอร์จ ฐปนัท โครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทย ปี 11

จอร์จ ฐปนัท โครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทย ปี 11

      โดย พ.อ.สุวเทพ ศิริสรณ์ เผยว่า สำหรบโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 11 เป็นโครงการสร้างจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกประชาชนในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคงของชาติ โดยสร้างความรักความสามัคคีปรองดอง การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ดำเนินการโดยสำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปีนี้เป็นการประกวดโครงการในการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งเป็นการสร้างพื้นฐานในการทำสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ “คิด ทำ...อย่างสร้างสรรค์ รวมพลังเพื่อสังคมไทย” โดยโครงการนี้มีเป้าหมายเป็นเยาวชน อายุ ๑๕-๒๕ ปี ซึ่งเป็นพลังที่สำคัญต่ออนาคตของชาติ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน ด้วยการเปิดเวทีให้เยาวชนได้ร่วมสะท้อนแนวคิด มุมมองการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ส่งผลงานเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานผ่านกิจกรรมการส่งผลงานเขียนโครงงานที่สร้างคุณค่า และยกระดับ คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นจากเดิมในด้านต่างๆ สอดคล้องกับแนวคิดหลัก และเนื้อหา จิตสำนึกรักเมืองไทย ที่ส่งเสริมจิตสำนึกรักประเทศในด้านต่างๆ  ความสามัคคี, ค่านิยม, วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของสังคม ทีมผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยตัวเอง กิจกรรม มาเขียนโครงงาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแรงบันดาลใจ นำมาใช้ในกิจกรรมส่งเข้าประกวด

จอร์จ ฐปนัท โครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทย ปี 11

      ด้าน “จอร์จ ฐปนัท” เผยว่า อยากให้น้องๆ เข้าส่งโครงการประกวดกันให้มากๆ ที่สำคัญน้องๆ ต้องมีสถาบันการศึกษารองรับ สามารถทำโครงการมาได้ทุกแนวเลยไม่ว่าจะเป็น เกษตร วัฒนธรรม เทคโนโลยี แต่ขอให้มีแก่นของความสำนึกรักเมืองไทย โดยเริ่มส่งผลงานเข้าประกวดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562  โดยกรอกใบสมัครได้ที่ www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com

จอร์จ ฐปนัท โครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทย ปี 11

จอร์จ ฐปนัท โครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทย ปี 11

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments