สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 30 ปี EX MBA KU

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 30 ปี EX MBA KU

0

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 30 ปี EX MBA KU

       "สมิศ จิตต์บุญ" ประธานดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 30 ปี EX MBA KU เผยแก่สื่อมวลชนว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานกอล์ฟการกุศล 30 ปี EX MBA KU คือ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตเกษตรศาสตร์ ที่เรียนดีแต่ประสงค์ทุนทรัพย์ สองคือ เพื่อความกระชับมิตรสำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จุดประสงค์ข้อสามคือ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้บุคคลภายนอกทราบถึงสภาวะปัจจุบันว่าสมาคมปริญญาโทได้ทำการถึงระดับไหนแล้ว สี่คือ เพื่อนำรายได้ต่างๆ มาทำกิจกรรมให้ทางสมาคม สุดท้ายคือ เฉลิมฉลองในวาระ 30 ปี EX MBA KU

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกอล์ฟการกุศล 30 ปี EX MBA KU

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกอล์ฟการกุศล 30 ปี EX MBA KU

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกอล์ฟการกุศล 30 ปี EX MBA KU

      เขาเผยอีกว่า สำหรับการแข่งกอล์ฟครั้งนี้ยังมุ่งความสามัคคีในคณะ และความสนุกสนานของกิจกรรมกอล์ฟวันนี้คือน้องๆ จะได้เจอศิษย์เก่าถึง 30 รุ่น การจัดครั้งนี้ทำให้เราเจอรุ่นใกล้เคียงได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ส่วนการจัดวิ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางสมาคมทำขึ้นทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในเดือนธันวาคม

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกอล์ฟการกุศล 30 ปี EX MBA KU

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกอล์ฟการกุศล 30 ปี EX MBA KU

        เขาเผยอีกว่า ตอนนี้สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครรุ่นที่ 31 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน หลักสูตรของปริญญาโทมีความสำคัญ เพราะทุกวิชาที่ศึกษาได้ใช้ในการทำงานจริง รวมถึงคอนเน็กชั่นระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ได้ช่วยเหลืองานกัน

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกอล์ฟการกุศล 30 ปี EX MBA KU

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments