หนังคนละม้วน! หลังเปิดรายชื่อผู้ถือหุ้น “แทนคุณแผ่นดินสยาม จำกัด”

หนังคนละม้วน! หลังเปิดรายชื่อผู้ถือหุ้น “แทนคุณแผ่นดินสยาม จำกัด”

0.5

หนังคนละม้วน! หลังเปิดรายชื่อผู้ถือหุ้น “แทนคุณแผ่นดินสยาม จำกัด”

         เรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นสุดร้อนในตอนนี้สำหรับกรณีที่นักร้องลูกทุ่งดัง "ยิ่งยง ยอดบัวงาม"  20 ปี ฉ้อโกง ปชช.ขายสินค้าเกษตร ล่าสุดศาลให้ประกันตัว 5 แสน ซึ่งงานนี้ก็ร้อนไปถึง “ทิพย์ มลฑาทิพย์ บัวงาม” ภรรยาของนักร้องลูกทุ่งดังได้ออกมาเผยว่าสามีไม่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว เพียงพรีเซ็นเตอร์ของบริษัทแทนคุณแผ่นดินสยาม จำกัด และตัวเธอเป็นกรรมการบริษัท “แทนคุณแผ่นดินสยาม จำกัด” ถือหุ้นเพียง 5 เปอร์เซ็นต์

ยิ่งยง โกง โดนจับ ศาล

          ซึ่งล่าสุดทาง “สำนักข่าวอิศรา” ได้ออกมาเปิดเผยถึงข้อมูลตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัท แทนคุณแผ่นดินสยาม จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่  22/19 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 

ยิ่งยง โกง โดนจับ ศาล

        แจ้งประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าเกษตร และขายพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์  ปรากฎชื่อ นาย ปริญญา นิลรัตนคุณ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ  นาง มลฑาทิพย์ บัวงาม รวมเป็นกรรมการ

        รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 18 พ.ย. 2556   นาย ชนะ รัตนภักดี ถือหุ้นใหญ่ 40%  นาย ปริญญา นิลรัตนคุณ 30%  นางสาว พิมพ์ภัทรา นาแล 15%  นาย ยิ่งยง บัวงาม 10%  และ นาง มลฑาทิพย์ บัวงาม 5%

        นำส่งข้อมูลงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจล่าสุด ณ 31 ธันวาคม 2556 แจ้งว่า มีรายได้จากการ 60,683,140 บาท รายได้จากการบริการ 1,085,652.35 บาท รวมรายได้ 61,768,792.49 บาท 

         รายจ่าย มีต้นทุนสินค้าที่ขาย 17,943,943.65 บาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 41,673,251.66 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 16,683,753.69 บาท

        รวมรายจ่าย 76,300,949 บาท ขาดทุน 14,532,156.51 บาท 

ยิ่งยง โกง โดนจับ ศาล

       สถานะล่าสุด  จดทะเบียนเลิกบริษัท ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 และขณะนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี แต่อย่างใดจากการสืบค้นข้อมูลในโลกออนไลน์ พบว่าบริษัท แทนคุณแผ่นดินสยาม จำกัด ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำธุรกิจขายตรง  ขายสินค้าปุ๋ยไทยอินทรีย์ 

ยิ่งยง โกง โดนจับ ศาล

       นสพ.ธุรกิจเครือข่าย ขายตรง ฉบับที่ 227 ปักษ์แรก ประจำวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2555 เคยนำเสนอข้อมูลว่า ระบุว่า บริษัท แทนคุณแผ่นดินสยาม จำกัด เป็นกระบวนการที่ตั้งใจจัดขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมภาคการเกษตรโดยให้เกษตรกรหรือผู้ร่วมลงทุน รวมถึงผู้บริโภคได้เกิดทัศนคติทางบวกโดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ในด้านการเกษตรอินทรีย์อย่างมีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อแผ่นดินสยามอีกทั้งยังส่งผลต่อผลผลิตที่เกิดขึ้นและผู้บริโภคมีความพึงพอใจตลอดจนให้เกิดทักษะ (Skill) ความชำนาญในการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติทางด้านการเกษตรรวมถึงเกษตรกรด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้บริโภคสามารถผลิตหรือใช้ผลผลิตและสินค้าภาคการเกษตรอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีก่อให้เกิดคุณภาพต่อผลผลิตที่เกิดขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมผลิตจากภาคการเกษตรที่มีคุณภาพรวมถึงไว้รองรับการเจริญเติบโตของผู้ใช้ สารแทนคุณบัวหรรษา ที่มีโอกาสขยายตัวได้อย่างรวดเร็วหรือเตรียมความพร้อมในการรับความต้องการใช้ผลผลิตที่เกิดจาก สารแทนคุณบัวหรรษา อย่างมีคุณภาพและถูกต้อง อันอาจเกิดได้ตลอดเวลา

      ผู้บริหาร

      ยิ่งยง ยอดบัวงาม ประธานบริษัท

      ปริญญา นิลรัตนคุณ ประธานเจ้าที่บริหาร

ยิ่งยง โกง โดนจับ ศาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments