เปิดความรู้สึกสาวๆ “มิสทีน ไทยแลนด์” เผยความรู้สึกต่อในหลวงร. 9 

เปิดความรู้สึกสาวๆ “มิสทีน ไทยแลนด์” เผยความรู้สึกต่อในหลวงร. 9 

2.5

เปิดความรู้สึกสาวๆ “มิสทีน ไทยแลนด์” เผยความรู้สึกต่อในหลวงร. 9 

 

       “มิสทีน ไทยแลนด์” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ขอยึดหลักคำสอนมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

 

       “มะนาว ศรศิลป์ มณีวรรณ์” มิสทีน ไทยแลนด์ 2008 กล่าวว่า  “ความพอดี ความพอเพียงค่ะ ที่เราเคยอ่านหนังสือหรือได้รับรู้ว่าพระองค์ท่านเป็นคนที่ประหยัดมากๆ ไม่ว่าจะเรื่องการใช้ดินสอ สมุด ก็เอาหลักคำสอนนี้มาใช้เสมอ สิ่งไหนไม่จำเป็นก็คิดไตร่ตรองดีๆ สุดท้ายก็จะรู้สึกได้ว่าทำไมถึงต้องพอดี พอเพียง เพียงพอ เพราะเรามีเงินเก็บ ไม่ใช้เกินตัว สุดท้ายยังส่งผลไปถึงการแบ่งปันให้คนอื่นได้อีกด้วยค่ะ”

มิสทีน ไทยแลนด์ ความรู้สึก ในหลวงรัชกาลที่ 9

       “เซฟ เซฟฟานี่ อาวะนิค” มิสทีน ไทยแลนด์ 2009  กล่าวว่า  “ความพอดี พอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เซฟนำมาปฏิบัติ ทั้งการใช้จ่าย การซิ้อสิ่งของ การใช้พลังงานน้ำและไฟอย่างประหยัด  เซฟจำได้ไม่เคยลืมเลยคือ รูปยาสีฟันที่ในหลวงใช้บีบจนหมด สิ่งนี้สอนให้เห็นคุณค่าของทุกสิ่ง รวมทั้งเรื่องของคุณธรรมและการรู้จักให้ การได้แบ่งปันให้ผู้อื่น ทำสิ่งที่ดี จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นค่ะ”

มิสทีน ไทยแลนด์ ความรู้สึก ในหลวงรัชกาลที่ 9

       “ฮาน่า ลีวิส” มิสทีน ไทยแลนด์ 2010  กล่าวว่า    “คำสอนของในหลวงที่ยึดมาใช้ในชีวิต คือ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้   รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือกันและกัน เคยมีโอกาสทำกิจกรรมช่วยเหลือต่างๆ อาจจะไม่มากแต่สิ่งที่ได้รับคือน้ำใจจากหลายคนที่มาร่วมด้วยช่วยกัน เท่านั้นฮาน่าก็รู้สึกดีใจแล้วที่อย่างน้อยเราก็ได้ทำสิ่งดีๆ เพื่อคนอื่นค่ะ”

มิสทีน ไทยแลนด์ ความรู้สึก ในหลวงรัชกาลที่ 9

       “มุก มุกดา นรินทร์รักษ์” มิสทีน ไทยแลนด์ 2011  กล่าวว่า  “มุกยึดถือคำสอนของพ่อหลวงในเรื่องการปิดทองหลังพระค่ะ เพราะมุกเชื่อเสมอว่าการทำดีไม่จำเป็นต้องประกาศให้ใครรู้ ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เราได้รู้จักถึงคำว่าการเป็นผู้ให้ แค่ได้ให้ ได้ส่งต่อสิ่งดีๆ จนอีกฝ่ายยิ้มได้  ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข ซึ่งสำหรับตัวเราขอเพียงแค่เราสุขใจที่ได้ทำก็เพียงพอแล้วค่ะ”

มิสทีน ไทยแลนด์ ความรู้สึก ในหลวงรัชกาลที่ 9

       “มายด์ พัฒนิดา พุ่มชูแสง” มิสทีน ไทยแลนด์ 2012  กล่าวว่า    “คำสอนที่ยึดคือความพอเพียงค่ะ ถ้าเรารู้จักกินรู้จักใช้ เราก็จะรู้จักพอ  ที่บ้านจะปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กค่ะ คือที่บ้านมีไร่มีสวนทุกอย่างเวลาเราจะกินจะใช้อยู่ในสวนของเราหมดเลย ไม่ต้องซื้อ บางทียังเอามาแบ่งให้เพื่อนบ้านและเอามาขายได้ในบางส่วนด้วยค่ะ”

 มิสทีน ไทยแลนด์ ความรู้สึก ในหลวงรัชกาลที่ 9

       “ม่ะเหมี่ยว พรชดา เครือคช” มิสทีน ไทยแลนด์ 2013 กล่าวว่า  “คนเราได้รับก็ต้องได้ไห้  เป็นคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มะเหมี่ยวยึดมาปฏิบัติตาม เวลาที่เราได้รับอะไรเราจะมีความสุข แต่จะดีกว่าไหม ถ้าเราได้ให้คนอื่นแล้วเขาก็มีความสุขไปด้วย มะเหมี่ยวเชื่อว่าจะทำให้ทั้งตัวเราและตัวผู้รับมีความรู้สึกที่เหมือนกันคือความสุขที่มีค่าจนกลายเป็นความรู้สึกทีดี ความทรงจำที่ดีต่อกันค่ะ”

มิสทีน ไทยแลนด์ ความรู้สึก ในหลวงรัชกาลที่ 9

       “เทีย เทีย ลี่ ทวีพาณิชย์พันธุ์” มิสทีน ไทยแลนด์ 2014 กล่าวว่า “คำสอนที่เทียใช้ในชีวิตประจำวันคือ การรู้จักพอดี พอเพียง เเละการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  เวลาเทียจะซื้ออะไรเทียจะประเมินและคิดอย่างรอบคอยดีๆว่าสิ่งที่อยากได้สำคัญมากเท่าไหร่  และในอนาคตเทียก็อยากนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการทำธุรกิจส่วนตัวค่ะ”

มิสทีน ไทยแลนด์ ความรู้สึก ในหลวงรัชกาลที่ 9

       “ครีม วริศรา ศรีเพชร” มิสทีน ไทยแลนด์ 2015  กล่าวว่า     “การใช้ชีวิตแต่ละวันครีมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินชีวิตคือการเป็นคนดี การทำความดีค่ะ เพราะครีมเชื่อว่าถ้าเราเป็นคนดี ทำความดี พลังของความดีจะส่งต่อถึงกัน ทำให้กระจายในวงกว้าง การทำความดีที่ครีมปฏิบัติมาคือการคิดดี การพูดดี และการปฏิบัติดี เพราะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราค่ะ”

มิสทีน ไทยแลนด์ ความรู้สึก ในหลวงรัชกาลที่ 9

       “เจนนี่ เจนนิเฟอร์ โจนส์”  มิสทีน ไทยแลนด์ 2016  กล่าวว่า  “เรื่องของการทำงานมาใช้ในเรื่องการทำงาน เวลาที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไร เจนนี่จะรับทำอย่างเต็มเสมอ ศึกษา เพราะงานแต่ละอย่างที่เราได้ทำ มีสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้กลับมาเสมอค่ะ เป็นหลักคำสอนของในหลวงที่เจนนี่ยึดปฏิบัติค่ะ

มิสทีน ไทยแลนด์ ความรู้สึก ในหลวงรัชกาลที่ 9

       “พลอย รัญดภา มันตะลัมพะ” รองอันดับ 1 มิสทีน ไทยแลนด์ 2010 กล่าวว่า “มีหลายคำสอนของในหลวงที่พลอยนำมาปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องของความเพียร การทำความดี และความพอดี พอเพียงค่ะ การทำความดี การประหยัด การขยันหมั่นเพียร ล้วนทำให้ตัวเราและคนรอบข้าง สังคมมีความสุขค่ะ”

มิสทีน ไทยแลนด์ ความรู้สึก ในหลวงรัชกาลที่ 9

       “น้ำฝน ปริตา ไชยรักษ์” 15คนสุดท้าย มิสทีน ไทยแลนด์ 2011 กล่าวว่า  “คำสอนของในหลวงที่ฝนยึดมาใช้ในการดำเนินชีวิต คือคำสอนในเรื่องความพอเพียง เคยปฏิบัติตามคือการรู้จักเก็บออม รู้จักคุณค่าของเงิน ฝนเคยร่วมงานทัศนศึกษาที่โครงการสวนจิดรลดา รู้สึกว่าในหลวงทรงวางแผน สร้างอาชีพให้กับประชาชน มีหลายอย่างที่นำมาประยุกต์ใช้ได้ สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ค่ะ”

มิสทีน ไทยแลนด์ ความรู้สึก ในหลวงรัชกาลที่ 9

       “มิ้ว กานติมา ประเสริฐ” รองอันดับ 2 มิสทีน ไทยแลนด์    “มิ้วยึดหลักคำสอนของพ่อหลวงในเรื่องคนเราจะต้องรับและจะต้องให้ สิ่งไหนที่เราพอจะให้เราก็ให้เมื่อเรารู้จักให้ สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้น ทำให้สังคมรอบข้างน่าอยู่มากขึ้น ซึ่งมิ้วได้ปฏิบัติมาตลอด  เเละยังคงปฎิบัติต่อไปค่ะ”

มิสทีน ไทยแลนด์ ความรู้สึก ในหลวงรัชกาลที่ 9

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments