โมเมนต์สุดเฟลของไอดอลเมื่อเป็นลมบนเวที (มีคลิป)

โมเมนต์สุดเฟลของไอดอลเมื่อเป็นลมบนเวที (มีคลิป)

0.5

โมเมนต์สุดเฟลของไอดอลเมื่อเป็นลมบนเวที (มีคลิป)

รวม 10 โมเมนต์สุดเฟลของเหล่าไอดอลเกาหลีที่เป็นลมบนเวที 

 

       ถึงแม้ว่าไอดอลเกาหลีจะเป็นบุคคลที่มีความสามารถหลากหลาย แต่สุดท้ายเมื่อพวกเขาทำงานหนักเกินไป ก็จะต้องมีปัญหาสุขภาพไม่ต่างจากคนธรรมดาทั่วไป และบางครั้งเมื่อพวกเจาทำงานมากเกินไปก็อาจจะล้มป่วยจนทำให้เป็นลมล้มกลางเวทีไปบ้าง และนี่คือ 10 โมเมนต์สุดเฟลเมื่อไอดอลเกาหลีเป็นลมล้มกลางเวทีคอนเสิร์ต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments