พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่นิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมฯ ประจำปี 2559 และ งานเลี้ยง Ex-night60

พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่นิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมฯ ประจำปี 2559 และ งานเลี้ยง Ex-night60

0

พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่นิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมฯ ประจำปี 2559 และ งานเลี้ยง Ex-night60

        บรรยากาศ "พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่นิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมฯ ประจำปี 2559 และ งานเลี้ยงสังสรรค์ Ex-night60"
    

        จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับงานพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่นิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมฯ ประจำปี 2559 และ งานเลี้ยงสังสรรค์ Ex-night60 โดยปีนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ณ ห้องดิออทอเรียม ชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการมอบโล่เกียรติคุณให้กับนิสิตเก่า Ex-mba ku ที่มีผลงานดีเด่น โดดเด่น และทำคุณประโยชน์ให้กับโครงการและสังคม

       โดยพิธีการมอบโล่เกียรติคุณได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา 16.00 น. ทาง "รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์" นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน กล่าวเปิดงาน รวมไปถึงจุดประสงค์ในการจัดงาน จากนั้นต่อด้วย ดร.อัญชลิน พรรณนิภา นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงานในลำดับถัดไป ก่อนจะได้เวลาอันสมควรในการมอบโล่เกียรติคุณ ซึ่งปีนี้มีศิษย์เก่า Ex-mba ku เข้ารับรางวัลถึง 5 ท่าน ได้แก่

1. รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2559
ประเภทนักบริหารที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม

2. ดร.สาโรจน์ วสุวานิช นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2559
ประเภทนักบริหารภาคเอกชน

3. คุณชไมมาศ ชาติเมธากุล นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2559
ประเภทนักบริหารภาคเอกชน

4. คุณมนฤดี เกตุพันธ์ นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2559
ประเภทนักบริหารภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

5. คุณศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2559
ประเภทนักบริหารภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

       ซึ่งทุกท่านที่ได้รับโล่เกียรติคุณในครั้งนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกดีใจมากที่ทางสมาคมเล็งเห็นถึงความตั้งใจในการทำประโยชน์ให้สังคม และเห็นถึงคุณค่าในตัวของเขา แถมยังฝากถึงนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันให้ตั้งใจประกอบกิจการรวมไปจนถึงตั้งใจทำงานให้ดีเด่นเพื่อเป็นความภาคภูมิใจสืบต่อไป

      ด้าน "รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์" นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวสั้นๆ ว่า รู้สึกปลาบปลื้มใจกับผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ด้วย สำหรับโครงการนี้ก็จัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการมอบโล่ให้กับนิสิตเก่า ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในแต่ละปี และสุดท้ายยังฝากถึงนิสิตเก่าและนิสิตใหม่ถึงโครงการนี้อีกด้วย

      ต่อด้วย "ดร.อัญชลิน พรรณนิภา" นายกสมาคมฯ กล่าวว่า รู้สึกยินดีกับทุกๆ ท่านที่ได้รับโล่ในวันนี้ พร้อมยังฝากถึงนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันถึงโครงการ Ex-mbk ku ว่าเป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องหลายปี อยากให้นิสิตจงภูมิใจและประทับใจกิจกรรมโครงการในครั้งนี้

มอบโล่เกียรติคุณ นิสิตเก่า  งานเลี้ยงสังสรรค์

       นอกจากนี้ยังมีในช่วงค่ำที่มีงานเลี้ยงสังสรรค์ Ex-night60 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีพิธีเปิดเวลา 19.00 น. โดยประมาณ จาก นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ถึงจุดประสงค์ความเป็นมาของกิจกรรมในครั้งนี้ รวมถึงพิธีกล่าวแสดงความอาลัย และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อด้วยการแสดงต่างๆ บนเวที จากนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันของ Ex-mbk ku และ vtr นิสิตเก่าดีเด่นในครั้งนี้ตามลำดับ ตบท้ายงานด้วยมอบถ้วยรางวัล ถ้วยพี่ถ้วยน้อง และถ่ายรูปหมู่ เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมโครงการในครั้งนี้

มอบโล่เกียรติคุณ นิสิตเก่า  งานเลี้ยงสังสรรค์

มอบโล่เกียรติคุณ นิสิตเก่า  งานเลี้ยงสังสรรค์

มอบโล่เกียรติคุณ นิสิตเก่า  งานเลี้ยงสังสรรค์

มอบโล่เกียรติคุณ นิสิตเก่า  งานเลี้ยงสังสรรค์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments