“นีโน่-หนิง” แถลงข่าวโครงการกุศลเพื่อช่วยเหลือค่ายารักษาและอุปกรณ์แพทย์ 

“นีโน่-หนิง” แถลงข่าวโครงการกุศลเพื่อช่วยเหลือค่ายารักษาและอุปกรณ์แพทย์ 

0

“นีโน่-หนิง” แถลงข่าวโครงการกุศลเพื่อช่วยเหลือค่ายารักษาและอุปกรณ์แพทย์ 

      "นีโน่ เมทนี บุรณศิริ" และ "หนิง ปณิตา ธรรมวัฒนะ" ร่วมงานแถลงข่าวโครงการเพื่อการกุศล ช่วยเหลือค่ายารักษาโรคและอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

       เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 7 ม.ค. 60 ที่ผ่านมา ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art and Culture Centre) สี่แยกปทุมวัน กรุงเทพฯ "นีโน่ เมทนี" และ "หนิง ปณิตา" ร่วมงานแถลงข่าวโครงการเพื่อการกุศล "สายน้ำสุนทรีย์ วัฒนธรรม แผ่นดิน ร.๑๐" (น้องเอยเจ้าไม่เคยเห็น) ช่วยเหลือค่ายารักษาโรคและอุปกรณ์การแพทย์ 

       จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณศิลป์ ดนตรี ศิลปะการปรุงอาหารและศาสตร์ยาสมุนไพรไทย ภาพถ่าย มัณฑนศิลป์ ภาพยนตร์ มารวมกันบนสายน้ำแห่งฤดูหนาว ผ่านวันผ่านคืน ในเส้นทางน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี - หน่วยกรึงไกร ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี จะเดินทางล่องแพระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2560 นี้

       ร่วมด้วย ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินแนวหน้า และนักสร้างสรรค์ศิลปะหลากสาขา อาทิ “อ.ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ, อ.ทวี รัชนีกร, อ.ธงชัย รักปทุม, ศ.วิโชค มุกดามณี, อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, คุณสุรชัย จันทิมาธร” และอีกหลายท่าน

นีโน่ หนิง โครงการกุศล ค่ายารักษาโรค อุปกรณ์แพทย์ การกุศล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments