ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้ร่วมล่องเรือไหว้พระกับดาราเดลี่

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้ร่วมล่องเรือไหว้พระกับดาราเดลี่

4,414
1

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้ร่วมล่องเรือไหว้พระกับดาราเดลี่

 

กำหนดการล่องเรือ 

08.00 ลงทะเบียน ณ ท่าน้ำริเวอร์ซิตี้  สี่พระยา

08.30 นำสมาชิกลงเรือ พิธีกรเชิญทุกท่าน รับประทานอาหารเช้า

09.30 น. ถึงวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์บนเรือ

13.00 น. เดินทางถึงวัด “วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร” (วัดแจ้ง) 

15.00 น.  ถึงวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 

16.00 น.          เดินทางกลับ

17.30 น.   ถึงท่าน้ำริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา

 

ยังมีเรื่องราวที่คุณสนใจอีก!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพที่คล้ายกับข่าวนี้!

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments