“10 ที่สุดของเหตุการณ์บันเทิงแห่งทศวรรษ”

“10 ที่สุดของเหตุการณ์บันเทิงแห่งทศวรรษ”

1

“10 ที่สุดของเหตุการณ์บันเทิงแห่งทศวรรษ”

   ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน”  เปิดเผยผลสำรวจ “Thailand People’s Chart" ความคิดเห็นของประชาชน   เรื่อง “10 ที่สุดของเหตุการณ์บันเทิงแห่งทศวรรษ”  จากประชาชนที่ติดตามข่าวสารในวงการบันเทิง ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,289 หน่วยตัวอย่าง  ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2557 เกี่ยวกับข่าวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ของเหล่าดารา นักแสดง ในวงการบันเทิง ที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุด ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา อาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยความน่าจะเป็นแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็น 5 ภูมิภาค* จากนั้นในแต่ละภาคสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random  Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4

ที่สุด เหตุการณ์ บันเทิง  ยอดรัก เสียชีวิต เสก โลโซ ตั๊ก บงกช แตงโม โตโน่ เจนี่ เอ๋

   จากผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ 10 อันดับแรก ของข่าวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ของเหล่าดารา นักแสดง ศิลปิน ในวงการบันเทิงที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุด ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า อันดับ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 23.07 ระบุว่า     เป็นเรื่อง ยอดรัก สลักใจ เสียชีวิต รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 16.32 ระบุว่าเป็นเรื่อง เสก โลโซ โพสภาพพี๊ยาลงเฟสบุ๊ค อันดับ 3 ร้อยละ 14.23  ระบุว่าเป็นเรื่อง งานหมั้น แตงโม – โตโน่ อันดับ 4 ร้อยละ 12.39 ระบุว่าเป็นเรื่อง ตั๊ก บงกช แต่งงาน เจ้าสัวบุญชัย อันดับ 5 ร้อยละ 7.48 ระบุว่าเป็นเรื่อง เจนี่ – เอ๋ จดทะเบียนฟ้าแลบ อันดับ 6 ร้อยละ 4.17 ระบุว่าเป็นเรื่อง ความสัมพันธ์ เป็ก สัญชัย – ธัญญ่า – พิ้งกี้    อันดับ 7 ร้อยละ 3.19 ระบุว่าเป็นเรื่อง สายัณห์ สัญญา เสียชีวิต และข่าวความสัมพันธ์ของฟิลม์ รัฐภูมิ กับ แอนนี่ บรู๊ค ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 8 ร้อยละ 1.96 ระบุว่าเป็นเรื่อง บิ๊ก ดีทูบี เสียชีวิต อันดับ 9 ร้อยละ 1.60 ระบุว่าเป็นเรื่อง ใบเตย อาร์สยาม ทานข้าวกับอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร และนักข่าวมอบฉายา เจ้าหญิงวงการบันเทิงให้ แอน ทองประสม ในสัดส่วนที่เท่ากัน และอันดับ 10 ร้อยละ 1.10 ระบุว่าเป็นเรื่อง อั้ม – เมย์ เปิดศึกบู๊ เข็ม กฤตธีรา กรณีรถมินิ    เปรม บุษราคัมวงศ์ หมั้น ทาทา ยัง สินสอด 100 ล้าน และปันปัน สุทัตตา พัวพันยาเสพติด ในสัดส่วนที่เท่ากัน

ที่สุด เหตุการณ์ บันเทิง  ยอดรัก เสียชีวิต เสก โลโซ ตั๊ก บงกช แตงโม โตโน่ เจนี่ เอ๋

ที่สุด เหตุการณ์ บันเทิง  ยอดรัก เสียชีวิต เสก โลโซ ตั๊ก บงกช แตงโม โตโน่ เจนี่ เอ๋

ที่สุด เหตุการณ์ บันเทิง  ยอดรัก เสียชีวิต เสก โลโซ ตั๊ก บงกช แตงโม โตโน่ เจนี่ เอ๋

“10 ที่สุดของเหตุการณ์บันเทิงแห่งทศวรรษ”

   หมายเหตุ : ใช้หลักการแบ่งภูมิภาคตามสำนักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments