ชมรมวิจารณ์บันเทิง เผยโผผู้เข้าชิงรางวัล

ชมรมวิจารณ์บันเทิง เผยโผผู้เข้าชิงรางวัล

1

ชมรมวิจารณ์บันเทิง เผยโผผู้เข้าชิงรางวัล 

      นคร วีระประวัติ ประธานชมรมวิจารณ์บันเทิง แถลงข่าวการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม ครั้งที่ 22 ประจำปี 2556 ของชมรมวิจารณ์บันเทิง โดยคณะทำงานด้านพิจารณาตัดสินภาพยนตร์ไทย ซึ่งมี ยิ่งศักดิ์ โควสุรัตน์ หรือ “อีแร้ง” เป็นประธานพร้อมด้วยสมาชิกนักวิจารณ์ด้านภาพยนตร์ของชมรมฯ ได้ร่วมกันพิจารณา
มีภาพยนตร์ไทยที่ผ่านการพิจารณารวมทั้งหมด 44 เรื่อง ซึ่งเปิดฉายยังโรงภาพยนตร์ชั้นหนึ่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลต่างๆ ดังนี้

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 
“Love Syndrome รักโง่ๆ” โดย ที่ฟ้าภาพยนตร์, กลองชัยภาพยนตร์, และ อู่ข่าวอู่น้ำภาพยนตร์
“Mary Is Happy, Mary Is Happy” โดย ป๊อปพิคเจอร์
“เกรียน ฟิคชั่น” โดย สหมงคลฟิล์ม และ สตูดิโอคำม่วน
“ตั้งวง” โดย ซองซาวนด์โปรดักชั่น และ นอร์ธสตาร์
“พี่มาก..พระโขนง” โดย จีทีเอช และ จอกว้างฟิล์ม


ผู้กำกับยอดเยี่ยม
คงเดช จาตุรันต์รัศมี จาก “ตั้งวง”
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล จาก “เกรียน ฟิคชั่น”
นนทวัฒน์ นำเบญจพล จาก “ฟ้าต่ำ แผ่นดินสูง”
นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ จาก “Mary Is Happy, Mary Is Happy”
บรรจง ปิสัญธนะกูล จาก “พี่มาก..พระโขนง”
 

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
กฤษดา สุโกศล แคลปป์ จาก “โลงจำนำ
ณเดชน์ คูกิมิยะ จาก “คู่กรรม”
พัทธดนย์ จันทร์เงิน จาก “เกรียน ฟิคชั่น”
มาริโอ้ เมาเร่อ จาก “พี่มาก..พระโขนง”
เศรษฐพงศ์ เพียงพอ จาก “ประโยคสัญญารัก”

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์ จาก “Love Syndrome รักโง่ๆ”
พัชชา พูนพิริยะ จาก “Mary Is Happy, Mary Is Happy”
ลลิตา ปัญโญภาส จาก “ประโยคสัญญารัก”
สา สิทธิจันทร์ จาก “สาวคาราโอเกะ”
สุทัตตา อุดมศิลป์ จาก “Last Summer ฤดูร้อนนั้น ฉันตาย”

 

นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
กิตติศักดิ์ ปฐมบูรณา จาก “เกรียน ฟิคชั่น”
จิรายุ ละอองมณี จาก “Last Summer ฤดูร้อนนั้น ฉันตาย”
ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์ จาก “ตั้งวง”
อัฒรุต คงราศรี จาก “พี่มาก..พระโขนง”
อารักษ์ อมรศุภศิริ จาก “ยังบาว”

 

นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย จาก “Mary Is Happy, Mary Is Happy”
ณัฐรัฐ เลขา จาก “ตั้งวง”
ธิติรัตน์ โรจน์แสงรัตน์ จาก “Love Syndrome รักโง่ๆ”
วนิดา เติมธนาภรณ์ จาก “เกรียน ฟิคชั่น”
สุชาร์ มานะยิ่ง จาก “ฮาชิมะ โปรเจกต์”

 

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
“Love Syndrome รักโง่ๆ” โดย มนชยา พานิชสาส์น, คิมหันต์ กาญจนสมใจ, วิลาสินี เรืองประจวบกุล, วรกร วีระกุล และ รัชฎ์ภูมิ บุญบัญชาโชค
“Mary Is Happy, Mary Is Happy” โดย นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์
“เกรียน ฟิคชั่น” โดย ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล และ นิวรุจ ฑีมะโภวรรณ
“ตั้งวง” โดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี
“พี่มาก..พระโขนง” โดย นนตรา คุ้มวงศ์, ฉันทวิชช์ ธนะเสวี และ บรรจง ปิสัญธนะกูล

 

ลำดับภาพยอดเยี่ยม
“Mary Is Happy, Mary Is Happy” โดย ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต
“เกรียน ฟิคชั่น” โดย ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล และ จิรศักดิ์ จักรวาล
“ตั้งวง” โดย มานุสส วรสิงห์ และ กมลธร เอกวัฒนกิจ
“ทองสุก 13” โดย เฉลิมศักดิ์ คลังเจริญ, อดิเรก วัฏลีลา และ ทวีวัฒน์ วันทา
“พี่มาก..พระโขนง” โดย ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค

 

กำกับภาพยอดเยี่ยม
“Last Summer ฤดูร้อนนั้น ฉันตาย” โดย สยมภู มุกดีพร้อม
“Mary Is Happy, Mary Is Happy” โดย ไพรัช คุ้มวัน
“ตั้งวง” โดย ม.ร.ว.อัมพรพล ยุคล และ ศรันย์ ศรีสิงห์ชัย
“พี่มาก..พระโขนง” โดย นฤพล โชคคณาพิทักษ์
“สาวคาราโอเกะ” โดย Sandi Sissel และ ชนานันต์ โชติรุ่งโรจน์

 

ออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม
“Mary Is Happy, Mary Is Happy” โดย ราสิเกติ์ สุขกาล
“คู่กรรม” โดย บุญชัย อภินทนาพงศ์
“ตั้งวง” โดย ราสิเกติ์ สุขกาล
“ทองสุก 13” โดย วรากร พูนสวัสดิ์
“พี่มาก..พระโขนง” โดย อรรคเดช แก้วโคตร

 


 

ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม
“Mary Is Happy, Mary Is Happy” โดย โสมสิริ แสงแก้ว
“จัน ดารา ปัจฉิมบท” โดย ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์
“ตั้งวง” โดย ชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย์, อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร, ธชย ประทุมวรรณ, และ วง Yellow Fang
“ทองสุก 13” โดย ไจแอ็นท์เวฟ
“พี่มาก..พระโขนง” โดย ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์ และ หัวลำโพงริดดิม

 

เพลงจากภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
“เข็มนาฬิกา” จาก “ประโยคสัญญารัก” ประพันธ์โดย กุลพล สามเสน และ วรัตม์ ประเสริฐลาภ
“ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ” จาก “ฟัดจังโตะ” ประพันธ์โดย ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์ และ ชันษา เมตตพันธ์
“เยียวยา” จาก “Last Summer ฤดูร้อนนั้น ฉันตาย” ประพันธ์โดย ทศพร อาชวานันทกุล และ แมนลักษณ์ ทุมกานนท์
“สาวคาราโอเกะ” จาก “สาวคาราโอเกะ” ประพันธ์โดย คัมภีร์ แสงทอง และ กิตติศักดิ์ สายน้ำทิพย์
“ฮิเดโกะ” จาก “คู่กรรม” ประพันธ์โดย Yusuke Namikawa และ วิชญ วัฒนศัพท์

 

นักทำหนังหน้าใหม่ยอดเยี่ยม (Young Filmmaker Award – สำหรับผู้กำกับภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรก)
“Wish Us Luck ขอให้เราโชคดี” โดย วรรณแวว หงส์วิวัฒน์ และ แวววรรณ หงส์วิวัฒน์
“นางฟ้า” โดย บงกช คงมาลัย และ วิโรจน์ ศรีสิทธิ์เสรีอมร
“ประโยคสัญญารัก” โดย พลัฏฐ์พล มิ่งพรพิชิต
“ฟ้าต่ำ แผ่นดินสูง” โดย นนทวัฒน์ นำเบญจพล
“สารวัตรหมาบ้า” โดย ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล
“สาวคาราโอเกะ” โดย วิศรา วิจิตรวาทการ

 

รางวัลภาพยนตร์ไทยทำเงินสูงสุดในรอบปี 2556
“พี่มาก..พระโขนง” โดย จีทีเอช และ จอกว้างฟิล์ม

 

รางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ (Lifetime Achievement Award)
พิศมัย วิไลศักดิ์


        โดยชมรมวิจารณ์บันเทิง จะจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 18.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยจะเชิญผู้ได้รับรางวัลของชมรมฯ, ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงทุกท่าน, บุคคลในวงการภาพยนตร์ไทยและสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมงานนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“คิง ก่อนบ่าย” เผยหลังรับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา​กิตติมศักดิ์ ​นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองประจวบฯ

แมทช์ร้อน! “มีมี่” ดวงเฮงชนะ “ซัมเมอร์ #Lastidolthailand ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 5

หลงหนักมาก “ยิปซี” ขอรีวิวแฟน คบมา 3 ปี ไม่มีวันวันไหนไม่ชมว่า "สวย"

คู่นี้น่ารัก! “ออฟ-กัน” ชวนแฟนๆติดแฮชแท็กแนะนำร้านอาหาร ช่วยร้านค้าข้ามผ่านวิกฤตโควิด

“โยโกะ” ใช้สิทธิพลเมืองญี่ปุ่นฉีดวัคซีน

AIS ชวน “น้องเทนนิส-พาณิภัค” Hero เหรียญทองโอลิมปิก 2020 เข้าสู่ AIS Family

ขยี้ตาแล้วร้องกรี๊ด! “รัน ทากาฮาชิ” นักตบแดนปลาดิบ หล่อละมุนเหมือนหลุดมาจากนิยาย

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments