"ช่อง5"ปลื้มคนดูตอบรับข่าวเช้า

"ช่อง5"ปลื้มคนดูตอบรับข่าวเช้า

1

      ที่บอกชัดเจนว่าจะทําช่อง 5 ให้เป็นทีวีสาธารณะเพื่อความมั่นคง ที่จะต้องเอาจริงเอาจังขึ้น เพื่อให้ช่อง 5 สร้างประโยชน์ นําคุณค่าสู่สังคมไทย

ด้วยการปรับผังใหม่มีสัดส่วนบันเทิง 30 เปอร์เซ็นต์ อีก 70 เปอร์เซ็นต์เป็นสาระความรู้รวมทั้งรายการข่าว พร้อมนโยบายไม่เสนอข่าว โดยเฉพาะเรื่องของบันเทิงที่จะต้องตอบสนองสถานะของสถานี ซึ่งเป็นสถานีสาธารณะเพื่อความมั่นคง เพราะฉะนั้นเรื่องบันเทิงก็ต้องคํานึงถึงสัดส่วนเรื่องของวัฒนธรรม เรื่องของความมั่นคงของประเทศชาติ จนทําให้ไปตีความกันว่า ช่อง 5 จะลงดาบกับละครตบจูบ จะแบนเพศที่ 3 แต่ ผอ.ก็บอกว่า คงไม่ถึงขนาดแบน แต่เนื่องจากช่อง 5 เป็นทีวีสาธารณะเพื่อความมั่นคง จึงต้องเน้นในเรื่องของกาลเทศะและความเหมาะสมเป็นสําคัญ

หลังจากมีการปรับผังใหม่และเริ่มใช้มาตั้งแต่เดือนต้นปี ท่านผอ.ก็บอกว่า "ถ้าจะให้ประเมิน การประเมินจะต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อย ขณะนี้ก็เพียงแค่เริ่มไปไม่นาน แต่เท่าที่ได้รับข้อมูล หรือแม้กระทั่งผลตอบรับ ทราบว่าได้รับการตอบรับดีมาก ตอนนี้ช่วงเช้าดูเหมือนว่ารายการข่าวของเราได้รับความนิยมมากขึ้น

..ส่วนบันเทิง และละครก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วไป โดยเฉพาะละครของช่อง 5 ที่เราออกอากาศต่างประเทศทาง TGN (ไทยทีวีโกลบอล เน็ตเวิร์ค) คนไทยในต่างแดนก็ได้ดู ละครที่ต้องสร้างสรรค์ ชี้ให้เห็นว่าคนทําดีได้ดี"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments