การกลับมาของ"ปราโมทย์ แสงศร"ในละครซ้อนละคร"ผ่าผิวน้ำ"

การกลับมาของ"ปราโมทย์ แสงศร"ในละครซ้อนละคร"ผ่าผิวน้ำ"

1

       "ผ่าผิวน้ำ"สุขนาฏกรรมแนวใหม่ในรูปแบบ "ละครซ้อนละคร"ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการนําเค้าโครงเรื่องจากอัตชีวประวัติของ Greg Louganis นักกระโดดน้ำโอลิมปิกชื่อดัง มาผสานกับโครงสร้างของบทละครเรื่อง Biography : a Game ฉบับปี 1984 ของ Max Frisch นักประพันธ์ชาวสวิส

 


 โดยดัดแปลงเรื่องราวและตัวละครทั้งหมดให้เป็นไทย และวางทิศทางการแสดงในกรอบสมมุติฐานที่ว่า "จริงหรือไม่ที่คนเรามีอิสระในการเขียนประวัติชีวิตของตนเอง รวมทั้งสามารถกําหนดทุกย่างก้าวของชีวิตเราได้ ไม่ว่าเราจะเคยตัดสินใจอะไรลงไปอย่างมีเหตุผลหรือไม่ก็ตาม”

"ผ่าผิวน้ำ"เวอร์ชั่นปี 2010 นําแสดงโดย กฤษณะ พันธ์ุเพ็ง, ปราโมทย์ แสงศร, วรรณศักดิ์ ศิริหล้า ร่วมด้วยเกรียงไกร ฟูเกษม, อาคีรา โหมดสกุล, ศิรเมศร์ อัครภากุลเศรษฐ์, พิมณภัทร์ เจริญทิพยรักษ์ และ คเณศ บุณยะปานะโชติ กํากับศิลป์และออกแบบงานสร้างโดย บรรพต วุฑฒิปรีชา

 


จัดแสดงที่ Democrazy Theatre Studio ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 พฤษภาคม 2553 นี้แสดงทุกคืน เว้นคืนวันจันทร์ เวลาแสดง 19.30 น. บัตรราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท สํารองที่นั่งได้ที่โทร 08-6787 7155 หรือ 08-9109-5909 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ♦

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments