นักแสดงสาว เข้าพิธีรับใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือประเทศชาติ

นักแสดงสาว เข้าพิธีรับใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือประเทศชาติ

0

นักแสดงสาว เข้าพิธีรับใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือประเทศชาติ

          เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ทั้งสวยเก่งและการศึกษาเธอก็ไม่ธรรมดา สำหรับนักแสดงมากความสามารถ  อย่าง “จูน นาตาชา มณีสุวรรณ์” ที่ตอนนี้เธอกำลังศึกษาระดับปริญญาโทการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเรียนหลักสูตรผู้นำ กับ Harvard business school hbsonthego ของมหาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา 

อ่านข่าวต่อ: สวยเก่งครบ! “จูน นาตาชา” ต่อ ป.โทการทูตฯ มหาวิทยาลัยดัง

จูน นาตาชา

จูน นาตาชา

           รวมถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจในตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และนักช่วยสังคม กับการเดินหน้าทำภาระกิจช่วยเหลือประเทศชาติด้วยด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ โดยเป็นประธานจัดตั้งโครงการช่วยเหลือสังคมเข้าสู่ปีที่ 10 อย่างโครงการ  “FRIEND OF JUNE”  และโครงการ World Trend Soft Power ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมตลอดมา 

จูน นาตาชา

จูน นาตาชา

          ล่าสุด “จูน นาตาชา” ได้เข้าพิธีรับใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพบก รุ่นที่ 30 ในวันนี้ (21 พ.ค.67) ณ กองบัญชาการกองทัพบก โดย พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรในครั้งนี้ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น 71 ราย 

       ประกอบด้วยข้าราชการทหารและตำรวจ  22 นาย ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์กรของรัฐ จำนวน 12 ราย และนักธุรกิจภาคเอกชน จำนวน 37 ราย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ของหน่วยงานความมั่นคง ภาครัฐ ภาควิสาหกิจ สื่อมวลชนและภาคประชาชน ในการร่วมกันสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกและร่วมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงของประเทศ

จูน นาตาชา

จูน นาตาชา

          โดย “จูน นาตาชา” ได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจในการร่วมเป็นหนึ่งในโครงการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก รุ่นที่ 30 ว่า “ขณะนี้ จูนได้จบหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพบกรุ่นที่ 30 โดยโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบกแล้วค่ะ และในฐานะที่จูนได้รับหน้าที่เป็นคณะกรรมการฝ่า ประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจกรรมของรุ่น ทุกๆ ภารกิจของหลักสูตรจูนได้ร่วมรับปฏิบัติอย่างเต็มที่ ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพบก ในการปกป้องประเทศชาติ จาก vision เดียวกัน ไปสู่ mission ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทำให้จูนได้ตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกองทัพบกที่มีต่อชาติบ้านเมืองมากขึ้น ในเจตนารมณ์และธงเป้าหมายในการรักษาประเทศ

        จูนกล่าวเสมอว่า ในบริบทของการปกป้องชาติบ้านเมืองนั้น ไม่ใช่ภาระของใครคนใดคนหนึ่ง ที่จะสามารถทำเพียงลำพังแล้วจะเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด แต่เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันปกป้องชาติบ้านเมือง ให้เกิดแสนยานุภาพของความแข็งแกร่งจากภายในประเทศ ไปสู่ความแข็งแกร่งในระดับภูมิภาคอาเซียน จนถึงการปกป้องประเทศจากภัยคุกคามระดับโลกได้  เพราะในช่วง 1 ทศวรรษที่ผ่านมา จูนมองว่าประเทศไทยเรานั้น ต้องการความแข็งแกร่งจากภายในประเทศมากขึ้นในหลายๆมิติ จากภัยคุกคามภายนอกต่างๆ ที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ไม่ว่าจะเป็นมิติของเศรษฐกิจ สังคม การเมืองวัฒนธรรม ภัยคุกคามทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศต่างๆ ด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงด้านการทหารเองก็เดินหน้าผนึกกำลังเตรียมรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักแสดงสาว เข้าพิธีรับใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือประเทศชาติ

ส่องความปังของ “จูน” กับการถ่ายปกปฏิทินปี 67 ในชุดมโนราห์ ที่ได้ขึ้นทะเบียน UNESCO

“จูน” แจ้งข่าวดี ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน Harvard มหาวิทยาลัยระดับโลก

มงคลอันสูงสุด “จูน นาตาชา” ได้รับการประทานชื่อจากสมเด็จพระสังฆราช ในวันเกิด

สวยเก่งครบ! “จูน นาตาชา” ต่อ ป.โทการทูตฯ มหาวิทยาลัยดัง

สวย สะกดทุกสายตา “จูน นาตาชา” นำขบวนแห่นางสงกรานต์ ปี66 ร่วมสืบสานประเพณีไทย

สุดยอดของความปัง! “จูน” สร้างชื่อ หอบสัญลักษณ์มวยไทยมอบให้เมืองดูไบเผยแพร่วัฒนธรรมไทย

Comments