เปิดตัวเลข 9 เดือนแรกของปี 66 “อิงฟ้า-ชาล็อต” สร้างรายได้ให้บริษัทฯ มหาศาล

เปิดตัวเลข 9 เดือนแรกของปี 66 “อิงฟ้า-ชาล็อต” สร้างรายได้ให้บริษัทฯ มหาศาล

0

เปิดตัวเลข 9 เดือนแรกของปี 66 อิงฟ้า-ชาล็อตสร้างรายได้ให้บริษัทฯ มหาศาล

       นอกจากความปังความฮอตแล้ว ผลพวงจากการทำงานออกอีเว้นท์ ถ่ายโฆษณาและเล่นละคร โชว์คอนเสิร์ตทั้งหมดนำมาซึ่งรายได้สู่กองมิสแกรนด์ไทยแลนด์ โดยมีรายงานว่า ใน 9 เดือนแรก ปี 2566 อิงฟ้า วราหะและ ชาล็อต ออสตินสร้างรายได้ในหมวดธุรกิจบริหารจัดการศิลปิน ให้กับ MGI เป็นเงิน 35 ล้านบาท และ 19 ล้านบาท ตามลำดับ

อ่านข่าวต่อ:ติ๊กต๊อกแรงมาก “อิงฟ้า วราหะ” ไฟลุกท่วมโซเชียล

อิงฟ้า วราหะ

อิงฟ้า วราหะ

       เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรายงาน ผลประกอบการของ MGI หรือ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ในช่วงที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

- ปี 2564 รายได้ 345 ล้านบาท กำไร 29 ล้านบาท

- ปี 2565 รายได้ 320 ล้านบาท กำไร 48 ล้านบาท

     สรุป 9 เตือนแรก ปี 2566 รายได้ 432 ล้านบาท 77 ล้านบาท

ปิดท้ายด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ

        ใน 9 เดือนแรก ปี 2566 “อิงฟ้า วราหะ และ ชาล็อต ออสติน สร้างรายได้ในหมวดธุรกิจบริหารจัดการศิลปิน ให้

กับ MGI เป็นเงิน 35 ล้านบาท และ 19 ล้านบาท ตามลำดับ

ชาล็อต ออสติน

ชาล็อต ออสติน

       References:

-https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?

TransID=504251&lang=th

       ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัทได้ทำการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในชื่อ บริษัท มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Miss Grand International Public Company Limited) ด้วยทุนจดทะเบียน 105 ล้านบาท และได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อระดมทุนสาธารณะ

ชาล็อต ออสติน อิงฟ้า วราหะ

ชาล็อต ออสติน อิงฟ้า วราหะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments