“ไพรวัลย์ วรรณบุตร” อธิบายเรื่อง “บัณเฑาะก์” แจง “เขื่อน ภัทรดนัย” บวชได้หรือไม่

“ไพรวัลย์ วรรณบุตร” อธิบายเรื่อง “บัณเฑาะก์” แจง “เขื่อน ภัทรดนัย” บวชได้หรือไม่

0

ไพรวัลย์ วรรณบุตรอธิบายเรื่อง บัณเฑาะก์ แจง เขื่อน ภัทรดนัย บวชได้หรือไม่

       จากกรณีที่วิจารณ์การบวชของ เขื่อน ภัทรดนัยว่าอาจไม่เหมาะสมเพราะเข้าข่ายเป็นบัณเฑาะก์ ล่าสุด แพรี่ หรือ ไพรวัลย์ วรรณบุตร อดีตมหาไพรวัลย์ ออกมาอธิบายเรื่อง บัณเฑาะก์ มีข้อห้ามคือการแปลงเพศที่บวชไม่ได้กับบุคคลที่บกพร่องทางเพศ       

อ่านต่อ: “เขื่อน ภัทรดนัย” เข้าพิธีอุปสมบทแล้ว ฉายาทางธรรม “ฐานสมปนโน

เขื่อน ภัทรดนัย

เขื่อน ภัทรดนัย

        เขาโพสต์ว่า จะไปต่อต้านเขาทำไมคะ ในเมื่อเขาบวชภายใต้กฎเกณฑ์ที่พระวินัยให้การรับรอง เขาไม่ได้บวชภายใต้ความเห็นชอบจากชาวเน็ตอย่างมึงนะคะ

       “สงสัยอะไรก็ศึกษาเลยค่ะดิฉันเคยพูดไปหลายทีแล้วว่าเรื่องบัณเฑาะก์เนี่ย ท่านมีอธิบายไว้ชัดเลยในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา (คัมภีร์อธิบายพระวินัย)

        “ในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา ระบุไว้ชัดว่าในบัณเฑาะก์ 5 ประเภทนั้น บัณเฑาะก์ที่ห้ามการอุปสมบทอย่างเด็ดขาด มีแค่ ๒ ประเภทเท่านั้น คือ 1 บุคคลที่ถูกตอนอวัยวะเพศไปแล้ว (ปัจจุบันอาจหมายถึงคนที่แปลงเพศด้วย) กับ 2 บุคคลผู้มีความบกพร่องทางอวัยวะเพศ (ระบุไม่ได้ว่าเป็นเพศไหน)

       “ถ้าถึงขั้นนี้ยังไม่กระจ่างก็ให้ไปดูในฎีกาวิมติวิโนทนี (คัมภีร์อธิบายความสมันตปาสาทิกาอีกชั้นหนึ่ง) ซึ่งพระฎีกาจารย์ท่านก็เขียนไว้ชัดเช่นกันว่า ที่บอกว่า 2 ประเภทนี้ ไม่ห้ามการบรรพชา นั่นก็คือหมายถึง อนุญาตการอุปสมบท

เขื่อน

 ไพรวัลย์ วรรณบุตร

       “ศาสนาพุทธในเมืองไทยเป็นเถรวาทนะคะ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยใดๆ ในพระธรรมวินัย ข้อสงสัยนั้นๆ ย่อมต้องตรวจสอบด้วยข้ออรรถข้อธรรม ซึ่งมีการอธิบายไว้ชัดในคัมภีร์ชั้นต่างๆ

       “ที่สำคัญเลย ดิฉันอยากจะบอกให้ทราบว่า การบวชจริงๆ นั้น เป็นแต่เพียงขั้นตอนของการรับรองค่ะ มีพระอุปัชฌาย์เป็นผู้นำพาและรับผิดชอบในตัวกุลบุตรต่อหมู่สงฆ์ มีหมู่สงฆ์เป็นสักขีพยานในการรับรู้ถึงการมีอยู่ของภิกษุใหม่

       เขาย้ำว่า การบวชไม่ใช่เรื่องของชาวเน็ตนะคะ พักก่อน ศาสนาให้พื้นที่กับผู้คนในการฝึกหัดขัดเกลาอุปนิสัยค่ะ บัณฑิตไม่ติเตียนใครอย่างปราศจากปัญญานะคะ ภิกษุดีเลวไม่ได้วัดกันที่ว่าก่อนบวชมีพฤติกรรมอย่างไรค่ะ แต่วัดกันที่ว่าบวชแล้วครองตนอย่างไรต่างหาก

       “ปาราชิกข้อแรกมาจากพระผู้ชายนะคะ ไม่ได้มาจากพระบัณเฑาะก์ ฝากไว้ให้คิด แต่ถ้าจะไม่คิดก็แล้วแต่ จบ

 ไพรวัลย์ วรรณบุตร

เขื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แฟนคลับใจหาย! “แพรรี่ ไพรวัลย์” ประกาศอำลาวงการบันเทิง ขอทำตามความฝันและอยู่ดูแลคุณแม่

“แพรรี่” วิจารณ์กรณีการบูชา “ครูกายแก้ว”

หลังบวช “เขื่อน ภัทรดนัย” ขอเป็นจุดพักใจ นั่งรับฟังปัญหาคนที่ผ่านไปมา

“เขื่อน ภัทรดนัย” ลาสิกขาแล้ว หลังอุปสมบท 15 วัน

“ไพรวัลย์ วรรณบุตร” อธิบายเรื่อง “บัณเฑาะก์” แจง “เขื่อน ภัทรดนัย” บวชได้หรือไม่

“เขื่อน ภัทรดนัย” เข้าพิธีอุปสมบทแล้ว ฉายาทางธรรม “ฐานสมปนโน”

“แต้ว-เขื่อน-ส้ม มารี” แนะนำวิธี “ใหม่ ดาวิกา” รับมือคอมเมนต์แย่ๆ หลังเจอบูลลี่หนัก

Comments