คนบันเทิงอาลัย ร่วมงานฌาปนกิจ “ต๊ะ นิรัตติศัย กัลย์จาฤก” แน่น

คนบันเทิงอาลัย ร่วมงานฌาปนกิจ “ต๊ะ นิรัตติศัย กัลย์จาฤก” แน่น

0

คนบันเทิงอาลัย ร่วมงานฌาปนกิจ “ต๊ะ นิรัตติศัย กัลย์จาฤก” แน่น

       เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวร

วิหาร ในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญพระ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

จำนวน 10 รูป ก่อนที่ในเวลา 15.00 น. ครอบครัวจะมีการเคลื่อนศพ

โดยลูกชาย “ต๊ะ นิรัตติศัย” ทั้ง 2 คน  “เติร์ก  คหบดี กัลย์จาฤก” และ

“เตอร์ รฤกฤกษ์ กัลย์จาฤก”  นำถือกระถางธูปและกรอบรูปคุณพ่อ

เคลื่อนศพรอบเมรุ จำนวน 3 รอบ

       อ่านข่าวต่อ :  "ต๊ะ นิรัตติศัย” ผู้กำกับชื่อดังเสียชีวิต

       ในเวลาประมาณ 16.30 น. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยมีครอบครัวกัลย์จาฤก ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุล

        นางปนัดดา ธนสถิตย์ กัลย์จาฤก เป็นตัวแทนกล่าวคำไว้อำลัย ใจความตอนหนึ่งว่า “จากความใฝ่รู้ แสวงหานวัตกรรม กล้าคิด กล้าทำ ทุ่มเทกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ภายใต้มโนทัศน์ใช้สื่อจรรโลงสังคม และยกระดับสังคมไทยให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ทำให้ผลงานของเขาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ผลงานหลายเรื่อง แม้จะผ่านกาลเวลามาหลายทศวรรษ แต่ก็ยังได้รับการยอมรับในฐานะผู้บุกเบิกและดีเลิศในหลายด้านจนกลายเป็นตำนานของวงการบันเทิงไทย และยังได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ จำนวนมาก อาทิ รางวัลเมขลา, รางวัลดาว เทียมทองคำ, รางวัลโทรทัศน์ทองคำ, รางวัลสุพรรณหงส์, รางวัลพระสุรัสวดี ด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์นี้ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา มีมติมอบปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร เพื่อเป็นเกียรติยศในวงวิชาการและวิชา ชีพ 

       นายนิรัตติศัย กัลย์จาฤก ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสื่อในสถาบันต่างๆ และนำมาพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพสื่อให้มีความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาผลงานจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เขาจึงเป็นเสมือน “ครู” ของคนในวงการสื่อ”

 

       และในเวลา 17.00 น. บุคคลในวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังต่างเดินทางมาร่วมวางดอกไม้จันทน์ในพิธีฌาปนกิจ และไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายจำนวนมาก อาทิ ฉัตรชัย เปล่งพานิช, อานัส ฬาพานิช, แมทธิว ดีน , แอนดริว เกร้กสัน, นัฏฐา ลอยด์, ธัญญ์ ธนากร , จอนห์ บราโว, จอร์จ ฐปนัท, ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง, โก้ ธีรศักดิ์” และอีกมากมาย ฯลฯ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments