มติประชุมสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์เลือก “ระวี ตะวันธรงค์” เป็นนายกฯ สมัยที่ 11

มติประชุมสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์เลือก “ระวี ตะวันธรงค์” เป็นนายกฯ สมัยที่ 11

0

มติประชุมสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์เลือก “ระวี ตะวันธรงค์” เป็นนายกฯ สมัยที่ 11

        เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2564  ที่ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคาร 14 จังหวัดปทุมธานี สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อรายงานผลดำเนินงานของคณะกรรมการสมัยที่ 10

ระวี ตะวันธรงค์ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

        โดยที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ระวี ตะวันธรงค์ กรรมการผู้จัดการ เนชั่น ดิจิตอล คอนเทท์เป็นนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (สมัยที่ 11/2564)

ระวี ตะวันธรงค์ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

        โดยในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ กรรมการที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า จะมีการเตรียมการสรรหากรรมการชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารสมาคมฯ จากองค์กรสื่อที่มีอยู่เดิมและคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อดิจิตอล เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเห็นสมควรให้มีการสรรหากรรมการเพื่อจะมาบริหารสมาคมในการประชุมของสมาคมในครั้งหน้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ร่วมเอกชน มอบรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 (Digital News Excellence Awards 2023)

“สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์” จัดสัมมนา “ความอยู่รอดของสื่อออนไลน์ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง”

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดโครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2565”

มติประชุมสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์เลือก “ระวี ตะวันธรงค์” เป็นนายกฯ สมัยที่ 11

6 องค์กรสื่อมวลชนออกแถลงการณ์ “การออกข้อกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินกระทบต่อเสรีภาพ”

Sonp ผนึกกำลังข่าวออนไลน์สู้ภัยโควิด

“องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน” แถลงการณ์ ห่วงใยการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ชุมนุม

Comments