เอาให้ชัด! สรุป Timeline “วัคซีนไฟเซอร์” 1.5 ล้านโดส ได้ฉีดเมื่อไหร่!?

เอาให้ชัด! สรุป Timeline “วัคซีนไฟเซอร์” 1.5 ล้านโดส ได้ฉีดเมื่อไหร่!?

0

เอาให้ชัด! สรุป Timeline “วัคซีนไฟเซอร์” 1.5 ล้านโดส ได้ฉีดเมื่อไหร่!?

        “ศูนย์ข้อมูลCOVID-19” ได้รายงานถึงกรณีแผนจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส โดยมีรายละเอียดของ Timeline ในการกระจายวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส ดังนี้

วัคซีนไฟเซอร์ กระทรวงสาธารณสุข โควิด19

วันที่ 30 ก.ค. 64
- วัคซีนล็อตบริจาค 1.5 ล้านโดสถึงประเทศไทย จัดเก็บที่คลังวัคซีน ที่ -70 องศาเซลเซียส บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
- ส่งตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 2 ส.ค. 64
-ได้รับผลตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย

วันที่ 3 - 4 ส.ค. 64
- บริษัทจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ แพ็ควัคซีนเพื่อจัดส่ง

วัคซีนไฟเซอร์ กระทรวงสาธารณสุข โควิด19

วันที่ 5-6 ส.ค. 64
-จัดส่งวัคซีนล็อตแรก เป็นเข็มกระตุ้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเข็ม 1 สำหรับกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย ถึงหน่วยบริการ

วันที่ 7-8 ส.ค. 64
-โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน

วันที่ 9 ส.ค. 64
-หน่วยบริการเริ่มฉีดวัคซีน

วัคซีนไฟเซอร์ กระทรวงสาธารณสุข โควิด19

และช่วงกลางเดือน ส.ค. 64
- จัดส่งวัคซีนเข็ม 2 สำหรับฉีดปลายเดือน ส.ค. 64

วัคซีนไฟเซอร์ กระทรวงสาธารณสุข โควิด19

ขอบคุณข้อมูลจาก สํานักงานสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

วัคซีนไฟเซอร์ กระทรวงสาธารณสุข โควิด19

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments