“เพลง ชนม์ทิดา” แจ้งอบจ.สมุทรปราการเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน 99,000 คน

“เพลง ชนม์ทิดา” แจ้งอบจ.สมุทรปราการเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน 99,000 คน

0

“เพลง ชมน์ทิดา” แจ้งอบจ.สมุทรปรากาเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน 99,000 คน
       เป็นข่าวดีเรื่องวัคซีนโควิด19 เมื่อ “เพลง ชนม์ทิดา” ในฐานะเลขานุการ นายกอบจ. สมุทรปราการแจ้งข่าว เปิดให้มีการลงทะเบียนจองสิทธิ์วัคซีนทางเลือก"ซิโนฟาร์ม" สำหรับประชาชนทั่วไป จำนวน 99,000 ราย ที่อยู่ในพื้นที่สมุทรปราการ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 

อ่านข่าวต่อ:“เพลง ชนม์ทิดา” สวมชุดไทยครั้งแรกแต่เพื่อนแซวชุดวิวาห์ |

เพลง ชนม์ธิดา

เพลง ชนม์ธิดา

โดย ลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง:
1. Website
www.samutprakanvaccines.com
www.วัคซีนสมุทรปราการ.com
2. จุดให้บริการรับลงทะเบียน ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564
09.00 – 16.00 น.
3. อสม. ทสม. และ สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ (โดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ประสงค์จะลงทะเบียน)

เพลง ชนม์ธิดา

เพลง ชนม์ธิดา

เพิ่มเติม:ขั้นตอนการลงทะเบียนทั้ง 3 ขั้นตอน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับผู้ลงทะเบียน
ติดตามข่าวสาร:
1. LINE ID: @samutprakanvc
2. FB สมุทรปราการก้าวหน้า
3. FB ฟ้าใหม่

เพลง ชนม์ธิดา

เพลง ชนม์ธิดา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments