“ลี ฐานัฐพ์” รักไม่ยุ่งมุ่งแต่งาน เผยป่วยแอดมิด น้ำหนักลดฮวบ